Linkovi

Imigranti u Vašingtonu - 2003-06-23


Nedavna studija Brukingsovog insituta, koji se bavi socioloških i politièkim istraživanjima, ukazuje da diversifikovana i rastuæa imigraciona populacija u Vašingtonu i okolini dostiže nivoe prosperiteta kakve ne dostižu imigranti na drugim mestima u zemlji, što se najviše odražava visokim nivoom vlasništva nekretnina i biznisa. Autor te studije je Odri Singer:

”Imigranti u Vašingtonu su nešto drugaèiji zbog medjunarodnih agencija i vrsta poslova koje su ovde dostupne i koje privlaèe visoko obrazovane i kvalifikovane ljude iz drugih zemalja. Kod nas stižu tehnolozi, ekonomisti i socijalni nauèni radnici koji rade u organizacijama poput Svetske banke i Medjunarodnog monetarnog fonda. Ali mi dobijamo i tipiène imigrante, koji ovde stižu u potrazi za širim moguænostima i boljim životom. Oni obièno nalaze poslove u uslužnom sektoru.“

Obrazovanje je oduvek smatrano kljuèem za socijalnu mobilnost. Odri Singer kaže da to posebno važi za imigrante i da viši obrazovni nivo doseljenika u oblasti Vašingtona pomaže da se popnu više na ekonomskoj lestvici. Stiven Kamarota, direktor istraživaèkog sektora Vašingtonskog centra za imigracione studije deli to gledište:

”Imigranti koji dolaze u Vašington imaju približno isti nivo obrazovanja kao njegovi stanovnici. Zahvaljujuæi tome, njihov socio-ekonomski status i njihovi prihodi, oslanjanje na državnu pomoæ, prilièno su slièni onima koje imaju rodjeni Amerikanci. Moje istraživanje pokazuje da su imigranti u Vašingtonu isto toliko uspešni kao i oni koji su ovde rodjeni.“

Kamarota dodaje da druge regije u Sjedinjenim Državama privlaèe velike brojeve sezonskih, nekvalifikovanih i èesto ilegalnih imigranata, ali da znatni deo doseljenika u Vašingtonu uspeva da obezbedi sebi posao u medjunarodnim organizacijama, vladinim agencijama i privatnim firmama:

U Njujorku, Los Andjelesu, Èikagu, Teksasu i Floridi suoèeni ste sa ogromnom konkurencijom od strane drugih imigranata, sa neprestanim prilivom nekvalifikovanih imigranata u velikom broju koji obaraju vrednost dnevnica i beneficija i daleko otežavaju socijalnu mobilnost. Ovde u Vašingtonu, to nije sluèaj. Imigranti èine 17 posto stanivništva u i oko glavnog grada Sjedinjenih Država. Ovaj region ima sedmi po velièini procenat stanovnika rodjenih u inostranstvu u poredjenju sa drugim metropolama u Americi. Nijedna etnièka grupa ne dominira ovim regionom. Dok su imigranti u Teksasu i južnoj Kaliforniji pretežno Latinoamerikanci, veæinom iz Meskika i Centralne Amerike, 75 posto imigranata u Vašingtonu dolaze iz trideset zemalja sa pet kontinenata. Istraživaè Brukingsovog instituta Odri Singer kaže da je Vašington uspeo da integriše veliki broj ljudi iz mnogih delova sveta:

”Interesantno je da u nekim predgradjima Vašintona imate šoping centre sa vijetnamskim restoranima odmah pored latinoamerièkih samoposluga, a odmah do njih su azijske samousluge i blisko istoèni restorani. U mnogim drugim mestima to nije tako.“

Medjutim, slika nije baš u potpunosti ružièasta. Mada su imigranti u glavnom gradu kao grupa uglavnom prosperitetni, otprilike deset odsto njih živi u siromaštvu.

XS
SM
MD
LG