Linkovi

Mir na Bliskom istoku - 2003-06-18


Palestinci poèinju da uzimaju svoju buduænost u sopstvene ruke. Premijer Mahmud Abas priznaje da terorizam nije sredstvo, nego nepremostiva prepreka za uspostavljanje palestinske države. I portparol amerièkog Državnog sekretarijata Rièard Bauèer je istakao da je cilj jasan.

“Sve strane u regionu treba da uèine sve što mogu da zaustave terorizam... Tražimo od država koje su za mir, da se bore protiv terora, da prekinu dotok novca organizacijama kao što je Hamas i izoluju sve koji su spremni da ubijaju da bi spreèili uspostavljanje mira”.

Reformisanje Palestinske uprave je neophodan prvi korak. Palestinsko voðstvo odluèno suprotstavljeno teroru, stvoriæe uverenje da Izrael ima istinskog partnera za mir. Ali i arapske države imaju sopstvenu odgovornost. One moraju da prestanu da podržavaju terorizam koji sprovode organizacije poput Hamasa i Hezbole, koje su prepreka ka miru. Takoðe, moraju da prestanu da podstièu mržnju prema Izraelu i Jevrejima. Izraelci moraju da poprave svoje ponašanje prema Palestincima i reše problem novih naselja. Portparol Državnog sekretarijata Rièard Bauèer je objasnio da je uloga Sjedinjenih Država u bliskoistiènom mirovnom procesu sasvim jasna.

“U pogledu Izraelaca i Palestinaca, mi pokušavamo da radimo sa obe strane. Sa obe strane verodostojno saraðujemo da bismo pokušali da im pomognemo da mirno ostvare svoje ciljeve. Ipak, ne prihvatamo neutralnost u pogledu terorizma”.

Reèima predsednikove savetnice za nacionalnu bezbednost, Kondolize Rajs, “teror, gde god da je, gde god da se sprovodi, mora da bude iskorenjen i uništen”.

XS
SM
MD
LG