Linkovi

Sjedinjene Države reaguju na situaciju u Iranu - 2003-06-18


Studenti koji protestuju u Iranu zahtevaju okonèanje restrikcija koje su, tokom gotovo èetvrt veka islamske uprave, zavedene u mnogim vidovima izražavanja na politièkom i drugim planovima. U zemlji gde veæina stanovnika ima ispod trideset godina, studenti i posmatraèi kažu da su mnogi pripadnici srednje klase koji ih preæutno podržavaju frustrirani sporim tempom reformi i da žele veæe slobode kako bi donosili sopstvene odluke o svemu poèev od toga kako se oblaèe do toga šta èitaju i slušaju. Te demonstracije su privukle i pažnju predsednika Buša, koji ih je, takoreæi, ohrabrio. ”Ovo je poèetak izražavanja volje naroda za slobodnim Iranom, što je po mom mišljenju pozitivno.“

Èlanovi Kongresa takodje žele da ohrabre reforme u Iranu. Predložen je zakon kojim bi bila pružena sredstva za širenje enitovanja pro-demokratskih programa u zemlji i dalje podrške tamošnjim snagama za promenu. Medjutim, u Iranu i u Sjedinjenim Državama, vlada zabrinutost da bi svaka akcija vidjena kao amerièko mešanje u iransku politiku mogla da ima negativne posledice. To je optužba koju iranska vlada veæ upuæuje u vezi sa izjavama predsednika Buša o podršci studentskim demonstracijama u Teheranu, od kojih su neke dovele do nasilnih sukoba sa policijom i pro-vladinim grupama. Predsednik senatskog odbora za odnose sa inostranstvom Rièard Lugar je medju onima koji oprezno podržavaju reforme, istièuæi da to treba da bude iranski proces uz eventualnu pomoæ Sjedinjenih Država. Iranci žele veæe slobode, ali to ne znaèi da je cena amerièka umešanost, kaže Amin Sabuni, izvršni urednik teheranskog dnevnika koji izlazi na engleskom ”Iranian Daily“.

”Želimo da rešimo sopstvena pitanja i probleme. Mislimo da smo veoma zreli, poznajemo svoje probleme i morali bi biti u stanju da ih rešimo.“

Geri Sik koji je bio na položaju u Beloj kuæi tokom administracije predsednika Kartera za vreme iranske revolucije 1979. godine, upozorava da bi komentari predsednika Buša kao i iranskih izgnanika, koje prenosi satelitska televizija, sa sedištem u Los Andjelesu, mogle da daju pro-demokratskim demonstrantima lažnu nadu da bi Sjedinjene Države mogle da im priteknu u pomoæ u sluèaju napada vladinih snaga. Iran se granièi sa dve zemlje - Irakom i Avganistanom - èije režime su veæ oborile Sjedinjene Države. Administracija predsednika Buša nije pretila silom vladi u Teheranu, koju optužuje da tajno pokušava da se domogne nuklearnog oružja i podržava terorizam. Ipak. amerièka administracija izražava moralnu podršku pro-demokratskim aktivistima za koje je predstavnik administracije rekao da ne traže ništa drugo do da se prikljuèe modernom svetu.

XS
SM
MD
LG