Linkovi

Crnogorska vlada poziva strane investitore - 2003-06-17


Crnogorska Vlada èini velike napore da privuèe strana ulaganja u infrastrukturu, pomorsku privredu, energetiku, turizam, i obrazovni sistem. Pozivi stranim investitorima da dodju u Crnu Goru upuæeni su i sa Prvog poslovnog i investicionog samita koji se održava u Budvi. Samitu prisustvuje i dopisnik Glasa Amerike Beri Vud.Crnogorski premijer Milo Djukanoviæ tvrdi da se tokom proteklih dvanaest mjeseci, situacija u Crnoj Gori znaèajno poboljšala. Potencijalnim investitorima, Djukanoviæ je rekao, kako su odnosi Crne Gore i Srbije odlièni i kako se èitav region Zapadnog Balkana približava integraciji u Evropsku Uniju.

Djukanoviæe je rekao da je, nakon godina neizvjesnosti i konflikata, Crna Gora opredjeljena da privatizuje velike državne kompanije - dominatne strukture u državnoj ekonomiji koja stagnira. Premijer je rekao da æe podgorièki Kombinat aluminijuma, komercijalne banke i najbolji hotelsko-turistièki kapaciteti, biti privatizovani do kraja godine.

Više od 100 predstavnika multinacionalnih kompanija koji prisustvuju investicionom samitu u Budvi, impresionirani su stavovima i, kako se èini, ozbiljnošæu crnogorske vlade. Tim prije, jer je Vlada ranije odbijala da strancima prepusti kontrolu nad domaæim kompanijama.

Dvije velike korporacije - IBM i Simens imaju velika oèekivanja, kada su u pitanju izgledi Srbije i Crne Gore. Ostale kompanije Crnu Goru vide kao ulaz na veæe i mnogo važnije tržište Srbije. Što se tièe investiranja u Crnu Goru, za oèekivati je da æe najatraktivniji biti hoteli na primorju, koji su uglavnom još u državnom vlasništvu i kojima je prijeko potrebno renoviranje. Vjerovatno je da æe strane investicije privuæi i telekomunikacioni centar koji je takodje neophodno modernizovati.

Vodeæi poslovni ljudi brzo zakljuèuju da na stalnu nestabilnost i slabost ekonomije u regionu Balkana utièu politièke krize. Srbija je tako, po rijeèima jednog od tih ljudi, zbog atentata na premijera Zorana Djindjiæa u martu, izgubila nekoliko veoma važnih investitora. Ocjenjeno je i da bi obnjavljanje nasilja u Makedoniji ili na Kosovu, takodje predstavljalo novu prepreku za ulagaèe.

I dok je integracija balkanskog regiona u Evropu javno deklarisani cilj u svim zemljama, na putu se èesto nadju neke praktiène prepreke. Tako je èak i sada, zbog tehnièkih i politièkih razloga, veoma teèko ili gotovo nemoguæe rent-a-carom doæi iz Dubrovnika u crnu Goru.

XS
SM
MD
LG