Linkovi

Starosna zakonska granica za konzumiranje alkohola - 2003-06-12


Starosnu zakonsku granicu konzumiranja alkohola u Americi postavio je Kongres 1984. godine, posle burnih protesta aktivista iz grupa kao što su ”Majke protiv vožnje u pijanom stanju“. Od tada, svakoj državi koja bi se usudila da smanji starosnu granicu, federalna Vlada bi uskratila novac namenjen auto-putevima - što je veoma ubedljiv argument - jer Vlada izdvaja 90 procenata novca za izgradnju auto-puteva. Medjutim, ipak se sve više govori o tome da li tinejdžeri mogu da konzumiraju alkohol. U maju 2003. godine, stari novinar Vašington Posta Ti Ar Rid napisao je èlanak pod naslovom "Pustite moje tinejdžerke da piju", u kome je opisao život svoje dve æerke u Londonu, gde je zakonska granica konzumiranja alkohola 16 godina. ”Moje æerke piju odgovorno, ne krše zakon i na njih pazi dobronamerni komšiluk“, piše Rid dodajuæi da je, po njegovom mišljenu, konzumiranje alkohola mnogo opasnije u Americi zato što pijuæi ilegalno - tinejdžeri èesto preteraju. Bilo da se slažete sa Ridom ili ne, èinjenica je da mnogo tinejdžera mladjih od 21 godine redovno pije. Rièard Kiling (Richard Keeling), lekar koji je svojevremeno bio na èelu zdravstvene službe koledža u državama Virdžinija i Viskonsin, a koji sada uredjuje èasopis posveæen pitanjima zdravlja na koledžu, smatra da ne treba raspravljati o tome da je alkohol koren svakog zdravstvenog problema na amerièkim koledžima. "Ima dokaza koji alkohol povezuju sa cigaretama i ostalim preparatima, kao i sa riziènim seksualnim ponašanjem, doveden je takodje u vezu sa suicidalnim ponašanjem, nekontrolisanim pijenjem i jedenjem."

Doktor Kiling zapaža da mladi konzumiranje alkohola doživljavaju kao "znak zrelosti", koji im pomaže da uspostave vezu sa drugima na zabavan naèim, a uz to alkohol je neodvoji deo studentskih okupljanja, gde je ponekada cela poenta u tome napiti se.

"Konzumiranje alkohola postaje primamljivo upravo zato što nije dozvoljeno. Zato je zanimljivo i studentima."

Kiling dodaje da objašnjavanje štetnosti alkohola studentima neæe imati uspeha sve dok alkohol predstavlja tako uspešno sredstvo uspostavljanja kontakta. Dvadesetjednogodišnji Aleks Koroknaj Palic - predsednik Nacionalnog udruženja za prava mladih smatra da trenutna starosna granica legalnog konzumiranja alkohola zapravo ohrabruje tinejdžere da se, kako se izrazio ”napiju pre nego što doðu panduri”. Palic dodaje da njegova organizacija zastupa evropski - umereni model konzumiranja alkohola, gde se deca sa alkoholom upoznaju u porodici, a poèinju da ga piju u prisustvu starijih. "Tako je mnogo sigurnije i zapravo se na taj naèin mladima ukazuje poštovanje."

Aleks Koroknaj Palic - predsednik Nacionalnog udruženja za prava mladih ukazuje da je istraživanje Nacionalnog Instituta za zloupotrebu lekova pokazalo da se djci osmog razredai oni malo stariji veoma lako odaju alkoholu. Ukratko - kaže Palic, pored toga što ne daje rezultate, amerièki zakon je kontra-produktivan.

XS
SM
MD
LG