Linkovi

Rusija Putin-USA - 2003-06-12


Mnogi analitièari ukazuju da Sjedinjene Države žele da obnove svoje dobre odnose sa Rusijom, ali ujedno upozoravaju da to nastojanje ima i svoje negativne strane. Dejvid Seter, autor nove knjige “Sumrak pred zoru: Rusija se razvija u državu kriminala”, kaže da Moskva, koja se smatra saveznikom u borbi protiv terorizma, sama sprovodi svojevrsni terorizam u ratu u Èeèeniji. Seter tvrdi da ruska politika u Èeèeniji stvara pogodno tle za islamski ekstremizam koji bi mogao da bude opasan kako za Rusiju tako i za Sjedinjene Države:

“Stvari su protivreène. S jedne strane tražimo pomoæ od Rusa, dok ih s druge strane indirektno ohrabrujemo da sprovode politiku koja može da pogorša problem u èijem rešavanju želimo njihovu pomoæ. Prihvatanje Rusije kao punoporavnog èlana koalicije protiv terorizma je možda kratkoroèno dobro, i svakako je korisno u domenu odnosa sa javnošæu, ali rizikujemo da postanemo slepi na neke od dubljih problema sa kojima se suoèava Rusija”.

Jedan od najkrupnijih problema, kaže Seter, je vladavina ekonomske i, donekle, politièke oligarhije u Rusiji:

“To je i dalje situacija u kojoj vlada kriminalna oligarhija koja se obogatila nezakonitim sredstvima, ima monopol nad privatnom svojinom i nameæe svoj ton i etièke standarde. Njihove metode su prisutne po svim linijama u ruskoj privredi, koja je do temelja ogrezla u kriminal”.

Profesor politièkih nauka na Univerzitetu u Los Anðelesu, Danijel Trajzmen kaže da iako predsednik Putin ne uspeva u obuzdavanju oligarhije, ona danas ipak pomaže ekonomiji jer svoja sredstva više ne drži iskljuèivo u stranim bankama:

“Putin možda, bar za sada, smatra da oligarhija radi u korist Rusije. Ipak, on æe nastojati da ti krugovi nemaju ulogu koju su igrali za vreme bivšeg ruskog presednika Borisa Jelcina. On želi da bude taj koji æe donositi konaène politièke odluke”.

Brzi ekonomski razvoj Rusije u proteklih nekoliko godina, doneo je neoèekivano veliku popularnost predsedniku Putinu. Profesor Trajzmen kaže su Rusi zahvalni za uoèljivi, postepeni napredak iako znaju da predstoji još dugi put do pravog prosperiteta. Analitièari takoðe ukazuju da je ruski predsednik najveæi uspeh postigao u spoljnoj politici, mada napominju da bi Putinu moglo da se zameri da je isuviše popustljiv prema Sjedinjenim Držvama. On stoga oèekuje od Vašingtona isplatu predratnih iraèkih dugova ruskim kompanijama. No sve zavisi -- napominju eksperti -- od pomoæi koju æe Rusija pružiti amerièkim naporima u suzbijanju širenja nuklearnog oružja, posebno u sluèaju Irana.

XS
SM
MD
LG