Linkovi

Sednica Evropskog parlamenta o Kosovu - 2003-06-10


Pred spoljnopolitièkim komitetom Evropskog parlamenta, predstavnici sa Kosova odgovarali su na pitanja evropskih parlamenatraca, koja su se uglavnom ticala ekonomije i bezbednosti, a debata je bila vodjena pod utiskom prošlonedeljnog ubistva porodice Stoliæ. Štajner je naglasio kako je ubistvo dokaz da još postoje ljudi koji ne žele napredak na Kosovu i koji bi želeli da onemoguæe povratak raseljenih lica. Prema mišljenju Ibrahima Rugove, ubistvo Stoliæevih ipak je usledilo nakon pune dve godine tokom kojih nije bilo teških etnièkih nasilja i nakon što je pokrajina, generalno uzev, zabeležila napredak. Primedbu je imao Milorad Todoroviæ, rekavši da je napredak oèigledan, ali da ga èlanovi srpske zajednice nisu osetili.

Nade se polažu u Solunski samit. Mihael Štajner je rekao da æe tamo da ode sa multietnièkom delegacijom, i da do razgovora Prištine i Beograda svakako treba da dodje.

”Ako uèestvujete na tako važnom samitu, onda morate da prihvatite i pravila. A pravila su igre da svako mora da razgovara sa svakim,“ rekao je Štajner.

Prema njegovim reèima, u Solunu æe se izmedju Beograda i Prištine voditi razgovor o tehnièkim pitanjima. To je dovelo do pitanja za Beograd kontroverzne privatizacije koju je poèeo UNMIK. Administrator Štajner je objasnio da je postoji zabuna oko principa društvenog i državnog vlasništva, dva koncepta nasledjena iz socijalizma. U državno vlasništvo se nije diralo, ali dok se ne reši šta znaèi "društveno vlasništvo" - da li se to odnosi na bivšu Jugoslaviju, na Srbiju, na Kosovo, ili na još užu zajednicu - mogu da prodju godine, koje pokrajina nema, rekao je Štajner. ”Zato novac od privatizacije preduzeæa ide u specijalne fondove i tamo æe da stoji dok se ne reši èiji je to zapravo novac. To nije moj izum,“ rekao je administrator Štajner, ”nego se ekipa pravnika Svetske banke, Evropske unije i UN-a složila da je to fer rešenje.“

Na konferenciji za štampu, novinari su se interesovali na èijoj æe strani da pregovora Milorad Todoroviæ u Solunu. Todoroviæ je rekao da æe zastupati interese Srba na Kosovu.

Štajner je, rekavši da je on izabrao ko æe iæi u Solun, još rekao kako njegov sukob sa Beogradom nije ni liène ni strukturne prirode, veæ je posledica unutrašnje politike.

XS
SM
MD
LG