Linkovi

Završeni pregovori sa MMF-om - 2003-06-03


Guverner Narodne banke Srbije Mlaðan Dinkiæ izjavio je da su u pregovorima sa MMF ostala sporna još dva pitanja - dug Crne Gore Ruskoj federaciji i cena struje u Srbiji. Stav srpske Vlade je da struja ne bi trebalo da poskupi, kaže guverner Dinkiæ, i ministar finansija Božidar Ðeliæ zatražiæe od Meðunarodnog monetarnog fonda da popusti tom zahtevu. Ukoliko ta dva pitanja budu pozitivno rešena, Dinkiæ tvrdi da bi posle toga šef pregovaraèkog tima MMF-a Emanuel Zervudakis razgovarao sa donatorima o odobravanu dodatnih 190 miliona evra finansijske pomoæi našoj zemlji za pokrivanje gepa koji je nastao u prvih pet meseci ove godine posle ubistva premijera Ðinðiæa, a bord direktora MMF-a sastao bi se u drugoj polovini jula i odopbrio treæu tranšu kredita od 70 miliona dolara Guverner Dinkiæ ponovio je optužbe na raèun Crne Gore da izbegava plaæanje duga Srbiji a njegova stranka G17 Plus zatražila je da vlade Srbije i Crne Gore stave javnosti na uvid Akcioni plan harmonizacije ekonomskih odnosa država èlanica jer prema informacijama koje ta stranka poseduje, taj plan može da dovede do nesagledivih posledica i šteta po srpsku privredu. Pored poslova na jaèanju državne zajednice sa Crnom Gorom, Srbija nastavlja i rad na svom novom Ustavu. Ustavna Potkomisija za osnovna pitanja i koordinaciju usaglasila je radnu verziju preambule koja predstavlja sintezu nacionalne i graðanske opcije, izjavio je predsednik Ustavne komisije Vladan Batiæ i novinarima proèitao tekst Predloga preambule: “Narod Srbije, rukovoðen naèelima slobode, pravde i jednakosti izražava svoju suverenu volju da uspostavi demokratsku državu zasnovanu na vladavini prava i parlamentarnoj demokratiji i zajamèi osnovna prava i slobode svakog èoveka i graðanina. Gradi društvo posveæeno idealu socijalne pravde i solidarnosti meðu ljudima, neguje državotvorne politièke, moralne i kulturne tradicije srpskog naroda uz puno poštovanje istorijskog nasleða svih nacionalnih manjina i etnièkih zajednica. Da saraðuje sa svim demokratskim državama i miroljubivim narodima, potvrðujuæi svoju pripadnost evropskoj porodici naroda i kao nosilac suvereniteta donosi ili potvrðuje na referendumu, predhodno od strane Narodne Skupštine izglasani i usvojeni Predlog Ustava Republike Srbije". Funkcioner Demokratske stranke Srbije i èlan Ustavne potkomisije Dragan Joèiæ izjavio je da je Demokratska stranka pokušala da nametne èisto graðansku preambulu bez ikakve nacionalne odrednice.

XS
SM
MD
LG