Linkovi

I sudnice ušle u tehnološko doba - 2003-05-30


Pravosudni sistemi obièno se ubrajaju u one koji se najsporije menjaju, a mnoge sudije bi se verovatno ozbiljno naljutile kada biste im rekli da je vreme da modernizuju svoju sudnicu. Ali nova tehnologija nezadrživo prodire i u takva mesta. Prema nedavno objavljenim podacima, èetvrtina od 94 federalna suda u Sjedinjenim Državama ima bar po jednu tehnološki savremeno opremljenu sudnicu. Takve sudnice imaju specijalne monitore za projektovanje slike, ureðaje za momentalnu distribuciju sudskih zapisnika, kao i za digitalno simanje zvuka. Svi pravnici imaju pred sobom kompjutere preko kojih mogu da pretražuju ogromne baze podataka. Pred sudijom, porotnicima, tužiocem, braniocem i klupom za svedoke postavljeni su veliki kolor monitori na kojima se projektuju materijalni dokazi, koji se stavljaju ispred video kamere. Tužilac i branilac imaju specijalne monitore, osetljive na dodir prsta. Kada se na ekranima pojavi recimo neki dokument, ili slika, na kojima treba istaæi detalje, svako od njih može prstom da podvuèe ili zaokruži detalj, što na ostalim monitorima ostavlja svetao trag. Na jednom koledžu nedavno je pripremljena vežba sudskog postupka sa kompjuterskim ureðajem pomoæu koga može da se prikaže rekonstrukcija zloèina. Svi porotnici imali su slušalice i specijalne naoèari sa minijaturnim monitorima kako bi scenu posmatrali oèima svedoka. Upuæeni kažu da su sudije i advokati zadovoljni. Kako izgleda, optužene niko nije pitao za mišljenje.

XS
SM
MD
LG