Linkovi

Poljska izmedju Evrope i SAD - 2003-05-30


U ovkiru svoje evropske turneje, amerièki predsednik æe se najpre u Poljskoj zahvaliti tamošnjim liderima na podršci koju je ta zemlja pružila SAD u ratu u Iraku, uprkos protivljenju drugih vodeæih evropskih zemalja, poput Nemaèke i Francuske. Bušova poseta æe zacementirati status Varšave kao znaèajnog i sve bližeg prijatelja Vašingtona. Mada je Poljska poslala u Irak svega 200 vojnika, Vašington joj je poverio komandu nad multilateralnim mirovnim snagama u jednoj o èetiri okupacione zone u posleratnom Iraku. Medjutim, pomaljanje Poljske kao kljuènog aktera u okviru amerièkog vidjenja sveta nema pozitivan eho u zapadnoj Evropi. Medju francuskim i nemaèkim zvaniènicma vlada uverenje da Poljska dobija preveliku pažnju Amerike i da æe stoga možda postati nepouzdan evropski partner u buduænosti. Opisujuæi Poljsku kao poslušnika Amerike koji ne podržava nemaèko francusku inicijativu stvaranje evropske protivteže amerièkoj moæi -- nemaèki mediji je nazivaju ”trojanskim magarcem.“ To svakako ne prija Poljacima koji znaju da æe im, kad dogodine pristupe EU, biti potrebna podrška Francuske i Nemaèke, posebno u obezbedjenju poljoprivredne pomoæi i sredstava za infrasturkuru. Pa ipak, ankete javnog mnjenja pokazuju da Poljaci smatraju SAD garantom poljske bezbednosti -- šte ne iznanadjuje u svetlu istorijske èinjenice da je Poljska bila okupirana od strane i Nemaèke i Rusije. Profesor na Londonskoj školi za ekonomiju, Stanislav Gomulka, kaže da Poljska pokušava da izbalansira svoje ekonomske i strateške interese.

”U ekonomskom smislu, EU je sigurno prva opcija za Poljsku koja želi da bude verodostojna èlanica unije i da se u što skorijem roku ukljuèi u evropsku monetarnu uniju. Varšava istovremeno sagledava da je, u strateškom smislu, SAD lider NATO-a -- u kojem takodje želi da bude punopravan èlan i da svoju politiku koordiniše sa liderom alijanse“.

Britanski premijer Toni Bler je tokom današnje posete Varšavi apelovao na Poljake da na predstojeæem referendumu potvrde èlanstvo u EU -- za dobrobit Evrope.

”Evropa nije pretnja, Evropa je prilika koja se ukazuje Poljskoj. Ostajanje po strani ne odražava snagu Poljske, veæ vodi njenoj slabosti. U eri globalizacije, zemlje kao naše moraju da se ujedine i stvore novu Evropu koja je u našem i nacionalnom interesu drugih“.

Bler se nada da æe se Poljska, kao èlanica EU, pridružiti Britaniji, Italiji i Španiji u nastojanjima da se stane na put, kako se veruje, naporima Nemaèke i Francuske da dominiraju unijom.

XS
SM
MD
LG