Linkovi

EU poziva balkanske zemlje da razmotre amerièki zahtev - 2003-05-28


Pismo EU adresirano na pet država zapadnog Balkana jasno upozorava vlade da uzmu u obzir stav Unije dok vode pregovore sa amerièkom stranom oko pitanja imuniteta amerièkih državljana pred Medjunarodnim kriviènim sudom.

Grèki ministar Jorgos Papandreu, èija zemlja predsedava Unijom do kraja juna, i evropski spoljnopolitièki komesar Kris Paten "podseæaju i savetuju" državama da uvaže direktive koje je u septembru dao Savet ministara. Šefovi evropske diplomatije se tada prihvatili moguænost bilateralnih ugovora, ali iskljuèili moguænost davanja imuniteta za sve amerièke gradjane, što medjutim, amerièka strana traži od balkanskih zemalja.

U razgovoru za Glas Amerike portparol grèkog predsedništva Unije, Rusos Konduros, rekao je da je Jorgos Papandreu napisao pismo u uverenju da æe države zapadnog Balkana, koje su sada blizu Evropi, uvažiti evropske preporuke. "U doglednoj buduænosti sve zemlje regiona, neka brže, druga sporije, postaæe èlanice Unije. Normalno je da od njih oèekujemo da razumeju i poštuju naše prinicpe", rekao je Rusos Konduros.

Sliènu izjavu novinarima su danas dale i kancelarije Krisa Patena i Haviera Solane, predstavnika Unije za spoljnu politiku i bezbednost. Solanin portparol Emma Udvin rekla je da EU insistira na svom stavu jer zloèini ne smeju da prodju nekažnjeno, i poèioniocima istih mora se suditi, bilo pred sudovima u drzzavama, bilo pred Medjuanrodnim u Hagu. Sa svoje strane, Patenova kancelarija je stavila do znanja da EU ne želi da otežava put ovih 5 država u EU, niti im preti sankcijama, ali da je razoèaravajuæe da zemlje balkanskog regiona, koje imaju evropsku buduænost, ne biraju evropsku opciju.

"To nije region koji nastoji da se prikljuèi Americi, to je podruèje koje, ako sa bilo kim gradi bliske odnose, onda je to sa Evropskom unijom. Zato je logièno da nam je žao kada su odluke naklonjene drugoj strani ", rekla je Emma Udvin.

U odvojenom kontaktu, visoki diplomata Srbije i Crne Gore potvrdio je za Glas Amerike da Državnoj zajednici još uvek nisu upuæeni direktni i izrièiti zahtevi oko rešavanja statusa gradjana pred Medjunarodnim kriviènim sudom, i da je oko toga bilo samo inicijalnih kontakata.

XS
SM
MD
LG