Linkovi

”Jastrebovi protiv galebova“ u amerièkoj spoljnoj politici - 2003-05-23


Razlièita gledišta u vladi predsednika Buša sve su uoèljivija. Sekretar za odbranu Donald Ramsfeld i njegov zamenik Pol Volfofic smatraju se vodeæim ”jastrebovima,“ dok se državni sekretar Kolin Pauel smatra vodeæim golubom. Prema stranim analitièarima, ta dva tabora su u “plemenskom ratu,“ koji dovodi do nedoslednosti u amerièkoj inostranoj politici . U jednom stranom listu podela u amerièkoj vladi je okarakterisana kao ”neprestani gerilski rat“ koji uzrokuje dvosmislenost u inostranoj politici.

U francuskom listu “Figaro“ se konstatuje da se to razilaženje odrazilo u smenjivanju amerièkog civilnog administratora u Bagdadu.

”Predsednik Buš se opet opredelio za kompromis...izabrao je profesionalnog diplomatu Pola Bremera èija su gledišta bliska onima u Pentagonu, u pokušaju da poštedi rivalsku osetljivost Kolina Pauela i Donalda Ramsfelda. Ali, izbor Bremera ne predstavlja uspeh za Pauela. Bremer je i dalje potèinjen Ramsfeldu, koji drži vrhunsku vlast za rekonstrukcije u Iraku, i blizak je neokonzervativcima koji dominiraju u sekretarijatu za odbranu.“

List Ziddojèe cajtung, koji izlazi u Minhenu, beleži:

“Evropski politièari i novinari se drže nade da je sekretar Kolin Pauel èovek koji odražava njihove stavove u Beloj kuæi, inaèe imunoj na svaki savet... U okviru kontroverzije oko toga ko æe imati vodeæu ulogu u posleratnom Iraku, Pentagon i Stejt department su stupili u konflikt... buka koju ta bitka stvara mogla bi da se èuje nadaleko.

Prema italijanskom listu “Korijere dela sera:“

“U Bušovoj administraciji autonomija državnog sekretara je ograinèenija nego u prethodnim zbog unutrašnjih podela izazvanih antagonizmom “jastrebova“ i Bušovom snažnom liènošæu. Usled toga, predsednik mora da interveniše lièno na diplomatskom planu. “

U ruskom listu “Izvestija“ posleratni Irak se sagledava kao moguæa žrtva tog sukoba u Vašingtonu.

“Pentagon je pobedio u ratu u Iraku, ali je zabrljao u operaciji rehabilitacije Iraka. Smenjivanje privremenog administratora Džeja Garnera smatra se ozbiljnom pobedom umerenog državnog sekretara Pauela nad jastrebovima, gospodom Èejnijem i Ramsfeldom.“

U grèkom listu “To Vim tis Kiriakis“ predvidja se èak i moguæa promena u Stejt departmentu.

“Ekipa neokonzervativnih tehnokrata, koja se zalagala za amerièku intervenciju u Iraku, vodi sada celokupnu inostranu politiku koju predsednik Buš sledi. Prema diplomatskim posmatraèima, moguæa je takodje ostavka državnog sekretara èija je uloga u administraciji, po svemu sudeæi, oslabila. “

Prema kineskom listu “Guangming:“

“Razilaženje izmedju amerièkog državnog sekretarijata i sekretarijata za odbranu je javna tajna. Dve strane se znatno razilaze o uspostavljanju privremene iraèke vlade i dužini boravka vojnog garnizona u Iraku. Sekretar za odbranu Ramsfeld ima prednost nad državnim sekretarom Pauelom u tom nadmetanju.“

XS
SM
MD
LG