Linkovi

Potpredsednik Rièard Èejni o suzbijanju terorizma - 2003-05-20


U teroristièkim bombaškim napadima u Rijadu u Saudijskoj Arabiji, ubijeno je 34 ljudi, meðu kojima su i državljani Filipina, Libana, Jordana, Švajcarske i Sjedinjenih Država. Kako je potpredsednik Sjedinjenih Država Rièard Èeni rekao, ti napadi jasno pokazuju da je terorizam opasan za ceo svet.

“Ovo je svetski problem, globalni problem koji je prvenstveno usmeren prema Zapadu. Ali ti teroristi iz Al-kaide su isto tako pobili i veliki broj muslimana. Ako pogledate ko je sve ubijen u Istoènoj Africi, u napadima na amerièke ambasade u Keniji i Tanzaniji 1998, i nedužne ljude koji su tamo stradali, meðu kojima je, èini mi se, 12 Amerikanaca, ali i oko dve stotine lokalnih stanovnika. To je u svakom sluèaju sukob koji moramo da rešavamo na svetskoj osnovi”, rekao je Èeni, dodavši da æe napadi u Saudijskoj Arabiji pojaèati spremnost vlada širom sveta na saradnju u globalnom ratu protiv terorizma.

“Druga taèka na koju ovde isto tako mora da se ukaže, jeste da mora da se shvati èinjenica da je jedini naèin da se konaèno obraèuna sa tom opasnošæu - da se ona uništi. Ne postoji sporazum koji može da reši ovaj problem. Ne postoji mirovni dogovor, niti politika obuzdavanja ili odvraæanja koja bi bila efikasna u pogledu ove opasnosti. Mi moramo da pronaðemo teroriste”, rekao je amerièki potrpedsednik, naglasivši da æe to i biti uèinjeno.

“Èinimo sve što moižemo i ovde kod kuæe i širom sveta da bismo utvrdili sasvim èvrste mete, što nije jednostavno. Ali u konaènom smislu, jedini siguran naèin da se obezbedi sigurnost i stabilnost i zaštita naših ljudi i naših prijatelja i saveznika, jeste da se teroristi eliminišu pre nego što budu u stanju da izvedu nove napade”, zakljuèio je Rièard Èeni. Kao što je predsednik Buš rekao, “sve te neopisive zloèine su poèinile ubice èija je jedina vera mržnja. Sjedinjene Države æe pronaæi te ubice i one æe saznati suštinu amerièke pravde”.

XS
SM
MD
LG