Linkovi

SARS je možda samo jedna od novih bolesti ovog veka - 2003-05-19


Šef programa suzibjanja zaraznih bolesti pri Svetskoj zrdavstvenoj organizaciji doktor Dejvid Hejmen ukazuje da nema sumnje da æe još nepoznate , po život opasne zarazne bolesti pogoditi svet u ovom stoleæu. Prema njegovim reæima, veliku brigu zadaje gripa.

“ Zabrunutost je izazvala pojava nepoznate respiratorne bolesti-sarsa koja se širila medju zdravstvenim radnicima i æiji uzrok nije poznat. Smatralo se da je reè o gripi. Izbiæe i druge bolesti sliène sarsu. Skoro smo sigurni da æe se gripa pojaviti u globalnom padnemiènom obliku , kao što se to veæ dogodilo tri puta u prošlom veku. Mogle bi se pojaviti i mnoge druge nepoznate bolesti, kao što je bio sluèaj sa ejdsom pre dvadeset godina. Te bolesti bi mogle postati endemiène i zadržati se medju svetskim stanovištvom. “

Doktor Hejmen ukazuje da je gripa , suprotno sarsu- bolest koja se prenosi kroz vazduh , brzo se širi i smrtonosna je. U jednoj epidijemi gripe u dvadesetom veku umrlo je, kako je proceljeno, dvadeset miliona ljudi. Sa druge strane, sars se uglavnom štiri kroz bliske dodire sa zaraženom osobom , i mada može da bude smrtonosan, oko osamdeset pet odsto obolelih se oporavi. Virolog Svetske zdravstvene organizacije Karl Stor istièe da svet mora da preduzme više da bi se pripremio za izbijanje gripe. Pre svega, državni zdravstveni sistemi moraju pojaèati motrenje zaraznih bolesti.

“Potrebno je da brzo uoèimo pojavu nove bolesti. Moramo biti u stanju da je otkrijemo i reagujemo vrlo brzo. Jaèanje motrenja ukljuèuje takodje laboratorijsko motrenje. Druga specifièna mera je da se pronadju vakcine i drugi lekovi, što bi uzelo najmanje šest meseci, bez obzira na vrstu gripe. Treca mera je jaèanje gotovosti pojedinih zemalja da bi mogle da efikasno kontrolišu zdravlje i da se suoèe sa pandemiènom gripom. “

Stor navodi da bi verovatno od deset do peatnaest odsto svetskog stanovništva moglo da bude zaraženo gripom. Prema njegovom mišljenju, nacionalni zdravstveni sistemi bi verovatno postali preoptereæeni dok se suoèavaju sa velikom brojem teško obloelih ljudi i visokom smrtnošæu.

XS
SM
MD
LG