Linkovi

19. maja 1925. godine roðen je Malkolm Litl - 2003-05-18


19. maja 1925. godine roðen je Malkolm Litl, poznati amerièki aktivista koji je kasnije preuzeo ime Malkom Iks. U poèetku je izgledalo da æe Malkolm Litl krenuti stopama sitnog lopova. Meðutim, život mu se potpuno promenio u zatvoru, u koji je dospeo 50-tih godina. Postao je èlan crnaèke nacionalistièke organizacije Nacija Islama, i usvojio njihovo tvrdokorno stanovište o rasnim problemima. Takoðe je promenio ime u Malkom Iks. Po izlasku iz zatvora, Malkolm je postao bliski saradnik Ilaje Mujameda, voðe èikaškog ogranka Nacije Islama. Malkom Iks je duže vremena amerièku belaèku kulturu smatrao neprijateljem crnaèke emancipacije.

”Jedan od razloga što sam se izlagao riziku je bila pomisao da treba da pokušam putem šoka da probudim savest belaca. Jer, ako se ne osveste zadesiæe ih da ovaj mali crnac, za kojeg su verovali da je pasivan, može da postane razulareni, nekontrolisani lav -- tu pred njihovom kuæom, u njihovoj kuæi, njihovom krevetu, kuhinji, potkrovlju, podrumu. I belci mogu nešto da preduzmu samo ukoliko to shvate na vreme”.

Nakon što je sredinom 60-tih obavio Hadž u Meku, Malkom je smekšao svoje poglede. Ubrzo se razišao sa Nacijom Islama i osnovao sopstvenu džamiju u njujorškom Harlemu. Malkom je ubijen u Njujorku februara 1965. Za to ubistvo suðeno je dvojici pripadnika Nacije Islama.

XS
SM
MD
LG