Linkovi

Rekonstrukcija Avganistana - 2003-05-17


Avganistanski Nacionalni muzej je pogoðen raketama, spaljen i opljaèkan. Veæina važnih predmeta je uništena tokom graðanskog rata u Avganistanu 1990-ih. Sada Amerikanci, zajedno sa organizacijama Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu i donatorima iz Britanije, Grèke i Japana, nastoje da pomognu da se obnovi avganistanska kulturna baština. Zamenik amerièkog državnog sekretara, Rièard Armitidž, uruèio je muzejskim zvaniènicima èek na iznos od stotinu hiljada dolara - što je prva rata onoga što je nazvao amerièkim “investiranjem u ponovno uspostavljanje sjaja Avganistana”. Ono što je nekada bio makadamski put izmeðu Kabula i Kandahara, uskoro æe se pretvoriti u asfaltirani autoput, zahvaljujuæi pomoæi koju su obezbedili Sjedinjene Države, Saudijska Arabija i Japan. Sjedinjene Države i Nemaèka rade u Kabulu sa jednom avganskom humanitarnom organizacijom na obnovi Baburove bašte. Bademovo drveæe, ukrasni bazeni i cveæe su tu nekada ulepšavali grobnicu cara Babura Šaha, osnivaèa mogulske imperije koja je vladala Indijom pre pet stotina godina. Baburova bašta je razorena tokom graðanskog rata u Avganistanu. “Želimo da život ovde bude kao nekad”, objašnjava Ahmed Kabir, avganski inženjer koji radi na ovom projektu. Više od èetiristo hiljada stanovnika Kabula sada ima èistiju vodu, pre svega zahvaljujuæi novoj crpnoj stanici sagraðenoj uz amerièku pomoæ. U spavaonici izgraðenoj uz amerièku pomoæ sada mogu da se smete avganske žene koje prolaze kroz obuku prve pomoæi pre nego što se vrate u svoje seoske zajednice. “U malim i velikim stvarima”, rekao je zamenik državnog sekretara Armitidž, “Sjedinjene Države i druge zemlje pokušavaju da postanu deo razvojnog procesa” u Avganistanu. Izgradnja puteva, bolnica i škola je važna za narod Avganistana. Ali ne manje važno je uspostavljanje demokratskih institucija, kao što je jasno rekao državni sekretar Kolin Pauel.

“Novim Avganistanom upravlja najreprezantivnije voðstvo u istoriji te zemlje koja se kreæe ka potpunoj ustavnoj vlasti. Prvi put posle više od dve decenije, muškarci i žene u Avganistanu mogu da gledaju u buduænost ispunjeni nadom.“

Sjedinjene Države su bile uz narod Avganistana kada se borio za osloboðenje od sovjetske vlasti. Koalicija pod voðstvom Sjedinjenih Drava ga je oslobodila tiranije Talibana i Al-kaide. Sjedinjene Države æe i dalje stajati uz narod Avganistana dokle god se bude suoèavao sa izazovima mira.

XS
SM
MD
LG