Linkovi

Pauel u Evropi - 2003-05-16


Posle obeæanja Nemaèke da æe saradjivati sa SAD na usvajanju rezolucije o Iraku, Amerièki državni sekretar Kolin Pauel izrazio je nadu da æe Savet bezbednosti U-N-a uskoro ukinuti sankcije toj zemlji. Amerièki zvaniènik je to rekao nakon što je Nemaèka obeæala da æe na toj rezoluciji raditi na naèin koji æe zadovoljiti i druge èlanice Saveta bezbednosti. Dopisnik Glasa Amerike, Rodžer Vilkison, javlja iz Berlina da je amerièki državni sekretar svojom posetom Nemaèkoj pokušao da popravi amerièko-nemaèke odnose, premeæene oštrim protivljenjem kancelara Gerharda Šredera ratu u Iraku. Amerièki državni sekretar je razmotrio niz tema sa kancelarom Šrederom i nemaèkim ministrom inostranih poslova, Joškom Fišerom. Medjutim, bilo je oèevidno da je amerièkom zvanièniku prvi prioritet bilo ukidanje sankcija Iraku kako bi se omoguæio slobodan izvoz iraèke nafte i ubiranje prihoda za obnovu te ratom opustošene zemlje.

”Trebalo bi da se brzo, kroz nekoliko dana obezbedi rezolucija Ujedinjenih nacija kojom æe se ukinuti sankcije i uspostaviti stanje koje je neophodno da bismo pomagali iraèkom narodu na direktniji naèin”.

Posle poluèasovnog sastanka sa sekretarom Pauelom, nemaèki kancelar Šreder - u želji da popravi zategnute odnose izmedju Vašingtona i Berlina -pružio je indikacije da je spreman da saradjuje sa Amerikancima na pitanju sankcija.

”Smatramo da sankcije koje su uvedene Iraku pre dosta vremena više nemaju smisla i da ih treba što pre ukinuti. Obojica verujemo da je razborito da se saradjuje u Ujedinjenim nacijama kako bi se našlo prihvatljivo rešenje”.

Uprkos tome što zagovara ukidanje sankcija, kancelar Šreder nije rekao da æe Nemaèka podržati rezoluciju koju su podnele SAD i o kojoj se raspravlja u Savetu bezbednosti, a kojom bi se Vašingtonu i njegovim saveznicima dala delosežna ovlašæenja da upravljaju Irakom i kontrolišu iraèku naftu. Nemaèki ministar inostranih poslova Joška Fišer je posle podužeg radnog ruèka sa državnim sekretarom Pauelom pokušao da pojasni nemaèki stav, rekavši da æe njegova zemlja dati sve od sebe da se postigne konsenzus u Savetu bezbednosti.

” Nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija predstavlja vrlo dobru osnovu za vodjenje diskusije, i mi smo danas veæ rekli da smo na pravom putu da se postigne saglasnost. Da li æe to uroditi plodom, ostaje da se vidi. Nije važan samo stav SAD i Britanije veæ i drugih zemalja èlanica Saveta bezbednosti”.

Postizanje konsenzusa æe možda biti težak zadatak. Francuska i Rusij,a koje imaju pravo veta u Savetu bezbednosti, žele da se sankcije suspendiju ali ne i ukinu pre no što inspektori U-N-a potvrde da u Iraku nema oružja masovnog uništenja. Pa ipak, diplomate u pratnji amerièkog državnog sekretara navode da je spremnost Berlina da saradjuje sa Vašingtonom u naporima za ukidanje sankcija idealan naèin da dve zemlje poprave narušene odnose koji su svojevremeno bili vrlo bliski.

XS
SM
MD
LG