Linkovi

Amerièki kongresmen Bendžamin Kardin o susretu sa delegacijom iz Srbije i Crne Gore - 2003-05-08


” Bio sam impresioniran onim što je potpredsednica Skupštine Srbije, g. Èomiæ, rekla o predanosti srpskih parlamentaraca demokratiji, vladavini zakona, rešenju otvorenih pitanja vezanih za ratne zloèine i saradnji sa SAD u želji da se ostvare mnogo bliži odnosi, posebno u domenu privrede“.

Kongresmen Kardin je rekao da je juèerašnji susret obuhvatio niz oblasti od zajednièkog interesa i da su pojašnjeni neki aspekti politièkog stava kako Beograda tako i Vašingtona. Zamoljen za konkretniji komentar tih ”pojašnjenja,“ kongresmen Kardin je rekao da su se ona odnosila mahom na sertifikaciju o kojoj æe biti odluèeno 15. juna. Kardin kaže da je sa parlamentarcima iz Srbije i Crne Gore razgovarao o tome koliki je progres potreban da bi se udovoljilo oèekivanjima na Kapitol Hilu-vezanim za napredak po pitanju ratnih zloèina.

”Medjutim, mi smatramo da se srpska vlada kreæe dobrim putem, da radi na izruèenju optuženika, da se omoguæuje uvid u potrebne arhive i pristup svedocima. Želimo samo da se to odvija bržim tempom i da se uspostavi bliži odnos sa haškim tužilaštvom”.

Na pitanje da li æe Beograd u svetlu svega navedenog glatko proæi kroz proces sertifikacije iduæeg meseca, kongresmem Kardin je uzvratio:

” Mi bismo, naravno, želeli da sertifikacija bude odobrena; naš cilj nije da se amerièka pomoæ uskrati, veæ da se tim procesom podstakne dodatni progres u odnosu na saradnju sa Haškim tribunalom”.

Komentarišuæi juèerašnju posetu ministra odbrane Borisa Tadiæa sedištu NATO-a u Briselu, kongresmen Kardin je izjavio da je ministar Tadiæ preduzeo važan korak u pravcu ispunjenja jednog od kljuènih zahteva medjunarodne zajednice -- stavljanja vojske pod civilnu kontrolu.

”Ostvaruje se jasan napredak u saradnji sa medjunarodnom zajednicom; ovde, u SAD, ostvaren je ogroman napredak u cilju uspostavljanja normalnih trgovinskih odnosa sa Srbijom i Crnog Gorom; što se tièe NATO-a i tu stvari rapidno napreduju. Vrlo smo zadvoljni reformama u Srbiji”.

Konaèna normalizacija amerièkih trgovinskih odnosa sa Srbijom i Crnog Gorom izgleda da je na domaku ruke. Kongresmen Kardin je naglasio da je Predstavnièki dom veæ usvojio zakonski predlog koji sadrži i stavku o permanentnoj normalizaciji trgovinskih odnosa, i da se ta zakonska mera sada nalazi u Senatu gde æe, smatra Kardin, sigurno biti usvojena. Zastoj u usvajanju nema nikakve veze sa Srbijom i Crnom Gorom veæ sa èinjenicom da se zapravo radi o paketu mera koje ukljuèuju odredbe o carinama i tarifama zbog kojih je proces ”zaglavljen.“ ”Nadamo se da æemo u vrlo kratkom vremenskom roku ukloniti iz našeg zakona sve prepreke normalnoj trgovinskoj saradnji sa Srbijom i Crnom Gorom,“ naglasio je on. Izjavu premijera Srbije Zorana Živkoviæa da SAD imaju sada najpovoljniji odnos prema Srbiji u poslednjih 50 godina, kongresmen Bendžamin Kardin je svesrdno podržao:

”Mislim da je to taèno. Znatno smo unapredili bilateralne odnose koji su na pravom putu i koji su iz dana u dan bolji. Sve više toga nam je zajednièko; mislim da je to dobra vest i za SAD i za Srbiju“.

Medjutim, zakljuèio je kongresmen Bendžamin Kardin, ne treba zaboraviti da i dalje ima otvorenih pitanja i da se proces reforme u Srbiji mora nastaviti.

XS
SM
MD
LG