Linkovi

Kampanja protiv organizovanog kriminala - 2003-04-25


Posle ubistva predsednika Vlade Srbije Zorana Ðinðiæa, 12. prošlog meseca, Vlada Srbije je zavela vanredno stanje i pokrenula kampanja protiv organizovanog kriminala. Policija u Srbiji je privela više od deset hiljada ljudi, od kojih je oko 3200 i dalje u pritvoru. Vanredno stanje je ukinuto prošlog utorka. Veruje se da iza ubistva gospodina Ðinðiæa stoji Milorad “Legija” Lukoviæ, lider takozvanog Zemunskog klana i bivši komandant sada raspuštene policijske Jedinice za specijalne operacije, ili “Crvenih beretki”. Crvene beretke su bile odgovorne za etnièko èišæenje i ubijanje tokom 1990-ih, u vreme tadašnjeg jugoslovenskog predsednika Slobodana Miloševiæa. Lukoviæ još nije uhvaæen. Zamenik komandanta Crvenih beretki, Zvezdan Jovanoviæ, priznao je da je bio izvršilac Ðinðiæevog ubistva. Obraèun sa organiziovanim kriminalom u Srbiji je doveo i do hapšenja bivšeg kapetana Jugoslovenske narodne armije, Miroslava Radiæa, koji se u ponedeljak predao policiji. Radiæ je èlan takozvane “Vukovarske trojke”, koju je Haški tribunal optužio za ubijanje najmanje 255 muškaraca i žena izvedenih 1991. iz bolnice u Vukovaru. Radiæ æe uskoro biti izruèen Haškom tribunalu. Iako je posle Ðinðiæevog ubistva postignut znatan napredak, nastojanje da se suzbije organizovani kriminal u Srbiji i pohvataju optuženi za ratne zloèine, još nije završeno. “Svaka država ima svoju mafiju”, rekao je ministar pravde Srbije, Vladan Batiæ, “ali smo mi u Srbiji imali problem, jer je mafija htela da ima svoju državu.” Potpuno saznanje o zloèinima poèinjenim u vreme Miloševiæeve ere æe pomoæi da Srbija krene napred sa ekonomskim i politièkim reformama.

XS
SM
MD
LG