Linkovi

Istorijski evropski samit u Atini je završen zvaniènim i uspešnim pristupanjem deset novih zemalja èlanica - 2003-04-17


Istorijski evropski samit u Atini je završen zvaniènim i uspešnim pristupanjem deset novih zemalja èlanica. Medjutim, nezvanièan posao prevazilaženja nesuglasica u pogledu Iraka, medju zemljama èlanicama Evropske unije, tek je poèeo. Detaljnije u izveštaju dopisnika GA iz Atine, Harija De Ketvila. Pošto su delegati poèeli da napuštaju Atinu, mnogi su izrazili svoje zadovoljstvo uspešnim završetkom skupa. Delegacije deset zemalja otišle su na aerodrom uz saznanje da æe njihove zemlje postati punopravne èlanice Evropske unije za nešto manje od godinu dana. Predstavnici tih zemalja, od kojih su sedam nekada bile pod komunistièkim režimima, ukazali su na prikladnost sveèanosti pristupanja Evropskoj uniji upravo u Atini, koja se smatra kolevkom demokratije. Medjutim, druge zemlje, koje su veæ èlanice EU, bile su manje zainteresovane za drevnu demokratiju, a daleko veæu za stvaranje nove demokratije u Bagdadu. Povodom situacije u Iraku, predratne i posleratne, razlièiti stavovi unutar Evropske unije o tom pitanju teško se uskladjuju. Medjutim, delegati su upravo pokušali da to uèine, radeæi tokom cele noæi da bi formulisali zajednièko saopštenje o ulozi EU u obnovi Iraka. Generalni sekretar UN, Kofi Anan, je privoleo EU da usaglasi razlièita gledišta u vezi sa iraèkim konfliktom i posledicama tog rata, a u zamenu za to, zemlje èlanice su usvojile saopštenje kojim se zalažu da UN odigraju centralnu ulogu u posleratnom Iraku. Medjutim, kao i sa predratnim rezolucijama UN, formulacije u saopštenju bio su dovoljno nedefinisane tako da su sve strane mogle da protumaèe taj tekst kako su želele. Za Britance, èiji su glavni saveznici u Vašingtonu rezervisani prema ideji angažovanja UN, izraz centralna uloga znaèi da UN mogu da imaju važnu ulogu u humanitarnim operacijama. Medjutim, to saopštenje se može protumaèiti i kao podrška francuskom stavu. Francuski predsednik, Žak Širak, insistirao je da samo UN, a ne Vašington, mogu da da obezbede legitimitet strukturnoj i administrativnoj obnovi posleratnog Iraka. Angažovanje UN u obnovi Iraka nije jedini problem. Širak je takodje doveo u pitanje motive apela predsednika Buša da se ubrzo ukinu sankcije Iraku. Analitièari kažu da bi ukidanje sankcija UN oslobodilo iraèko naftno tržiste, gde Francuska ima svoje interese, koji bi mogli da budu zapostavljeni. Pre rata, Francuska se zalagala za ublažavanje sankcija, ali su SAD uslovljavale taj korak eliminisanjem iraèkog oružja masovnog uništenja.

XS
SM
MD
LG