Linkovi

Javno mnjenje na internetu - 2003-04-08


Pro i anti-ratni aktivisti u Sjedinjenim državama veoma su strasni u ispoljavanju svog mišljenja. Jedna stvar oko koje se obe strane slažu, jeste vrednost Interneta.

”Internet je omoguæio velikom broju ljudi da izraze svoje mišljenje, brže i efikasnije nego što je to bilo moguæe u prošlosti. Amerika je velika demokratija i Internet je važno pomoæno sredstvo za njeno ostvarivanje. taylor (male): Internet jeste bio veliko pomogalo demokratije. Veoma sam sreæan što ga imamo.“

Èuli ste Pitera Šurmana, izvršnog direktora jedne nezavisne politièke organizacije koja se protivi ratu u Iraku - MOVEON.ORG, kao i Kristin Tejlor, kopredsedavajuæu vašingtonskog odeljenja politièki konzervativne organizacije FREE REPUBLIC, koja podržava rat. Tejlor kaže da je njegova organizacija poèela da radi 1996. godine a da sada ima èlanove u Aziji i Evropi. On kaže da je FREE REPUBLIC bila jedan od pionira u korišæenju interneta u politièkoj delatnosti.

”Kao i druge tehnologije koje su ljudi smatrali korisnim i internet je ušao u mnoge domove.“

Tejlor kaže da je Internet postao posebno koristan nedavno, kada je njegova organizacija na brzinu organizovala e mail kampanju u kojoj se žalila na novinara Pitera Arneta, koji je kritikovao amerièke ratne planove u intervjuu za iraèku televiziju. On objašnjava da je mreža NBC uvažila na stotine e mail poruka u kojem je taj intervju besno komentarisan. Bez obzira da li je to bio direktni rezultat kampanje Arnet je dobio otkaz.

Na drugoj strani debate, Piter Šurman iz MOVE ON. ORG-a kaže da internet omoguæuje istomišljenicima širom sveta da medjusobno komuniciraju.

”Naša uloga nije da vršimo uticaj na ljude, veæ da omoguæimo da izraze mišljenje koje veæ imaju.“

Adam Tirer iz instututa Kejto, kaže da je rat u Iraku bio popularna tema na internetu koji je postao bojno polje javnog mišljenja.

”Mogu da se primete mnoge glupe koje koriste svetsku mrežu da bi predstavile svoje poruke i pokušale da komuniciraju sa drugima u pokušaju da pokrenu podršku za svoje stavove. I dalje mi je ipak nejasno koja od sukobljenih strana pobedjuje na internetu, anti ili pro ratna, iako verovatno ima više web site-ova koji propagiraju protiv rata.“

Adam Tirer smatra da je to možda zbog generacionog i tehnološkog jaza. Izgleda da su ili mladi i tehnièki obrazovani pojedinci više nastrojeni protivratnoj politici, dok su zastupnici rata manje naklonjeni internetu. Tirorove pretpostavke su možda potvrdjene ukoliko se pogledaju sledeæi brojevi. Web site MOVEON.ORG tvrdi da ima više od milion i trista hiljada registrovanih èlanova, a da su se èak tri-èetvrtine od tog broja prijavile u toku poslednjih meseci da bi protesvovali protiv rata. Nasuprot tome, FREE REPUBLIC tvrdi da ima više od 100 hiljada èlanova, ali da je aktivno samo njih 40 hiljada. Tod Gitlin, profesor žurnalistike i sociologije na Univerzitetu Kolumbija, istièe da iako antiratne grupe imaju preimuæstvo na svetskoj mreži, to još ne znaèi da æe biti u stanju da imaju bilo kakav uticaj na javno mnjenje.

”Jednostavno reèeno, kada kreatori amerièke politike donesu odluku, nikakva manifestacija javnog oseæanja, bilo na ulici ili putem e-maila, neæe imati brzog efekta.“

Profesor Gitlin kaže da je korišæenje interneta u javnoj polemici još relativno nova pojava i da zbog toga, još nije poznat njen politièki uticaj.

XS
SM
MD
LG