Linkovi

Osloboðen razvodnik amerièke vojske - 2003-04-02


Informaciju o oslobaðanju Amerikanaca koji su bili ratni zarobljenici saoptio je general Vinsent Bruks, juèe ujutru, u sedištu centralne komande u Kataru. "Koalicione snage su sporvele uspešnu akciju spasavanja Amerikanke koja je u Iraku bila u ratnom zarobljeništvu. Taj pripadnik oružanih snaga je ponovo na teritoriji koju kontroliše koalicija.” – saopštio je general Bruks.

Navodi se da je osloboðena pripadnica oružanih snaga zarobljena kada je, pre nedelju dana, konvoj u kome se nalazila skrenuo u pogrešnom pravcu, u Nasariji, i kada je na njih otvorena vatra. Sve u svemu, 7 Amerikanaca se vode kao ratni zarobljenici, od poèetka rata u Iraku. Nema informacija da li je akcija spasavanja bila deo pokušaja da svi ratni zarobljenici budu osloboðeni, niti da li je, možda, u toku operacija da se oslobode i ostali zarobljeni Amerikanci.

Ta vest je saopštena nakon što su prethodne noæi amerièke oružane snage vodile, kako se navodi, veliku bitku sa jedinicama iraèke Rapublikanske garde, u blizini Karbale, oko 80 kilometara južno od Bagdada. Naèelnik združenog generalštaba, amerièkih oružanih snaga, general Rièard Mejers rekao je novinarima da saveznièki napadi na jedinice Rapublikanske garde donose rezultate. “Neke od tih jedinica su svedene na veoma nizak nivo borbene sposobnosti, ispod 50%” – naglasio je general Mejers.

Meðutim, dopisnica Glasa Amerike, Ališa Rju, koja se nalazi meðu amerièkim snagama u centralnom Iraku, izveštava da Irak na gubitke odgovara tako što šalje pojaèanja: “Nakon više dana takve vrste udara iz vazduha, iraèani su pokazali da gube dosta vojnika i dosta tenkova. Oni ojaèavaju Republikansku gardu. Iraèka vojska je, sa severa, dovela delove divizije Hamurabi i divizije Nebuhadnežar.”

Do ovog razvoja dogaðaja dolazi u jeku novih pitanja o stanju iraèkog lidera, nakon što je predsednièki govor narodu Iraka, umesto Sadama Huseina, proèitao ministar za informisanje. Mohamed el Safah se pojavio sinoæ na državnoj televiziji, kako bi proèitao saopštenje koje se pripisuje iraèkom voði, u kome je narod pozvan na sveti rat protiv invazije, na èijem èelu su SAD.

Èinjenica da se Sadam Husein nije lièno obratio narodu Iraka, dovela je do novih pitanja o tome gde se nalazi iraèki predsednik.

“Interesantna je èinjenica da se Sadam Husein nije pojavio kako bi se obratio narodu preko televizije.” – rekao je amerièki sekretar za odbranu, Donald Ramsfeld, koji i dalje postavlja pitanje da li je iraèki lider možda poginuo ili je ranjen još na samom poèetku rata, tokom prvog vazdušnog udara, prošlog meseca. “Kada doðe vreme znaæemo da li je Sadam Husein živ ili mrtav.” – naglasio je sekretar Ramsfeld.

Izveštaji govore o novom talasu saveznièkog bombardovanja širom Iraka, kao i o novim velikim eksplozijama, koje su se jutros èule u Bagdadu, tokom nekih od najtežih vazdušnih udara od poèetka rata. Ipak, ni dalje nema indicija da su iraèke snage spremne da se predaju. Tako žilav otpor je doveo do novih pitanja – kako iz vojnih redova, tako i od strane grupe penzionisanih generala – o tome da li su vojni planeri pogrešno procenili nivo iraèke odluènosti.

Razljuæeni naèelnik združenog generalštaba, amerièkih oružanih snaga, general Rièard Mejers odbacuje moguænost da je Pentagon pogrešio u proceni neprijatelja i skoro je, one koji takva pitanja postavljaju dok se amerièke snage bore dan i noæ, optužio za podrivanje vojnih napora.

“To jednostavno nije od pomoæi. Mislim, imamo snage koje su u borbama, kao što bi veæina visokih oficira trebala da zna, a to nije trenutak da se iznose razlièita mišljenja, posebno ne od visokih èinova.” – naglasio je general Mejers.

U opaskama datim prošle nedelje, koje su dobile dosta publiciteta, amerièki general Vilijam Volas, koji komanduje vazduhoplovnim snagama u Persijskom zalivu, izjavio je da su oružane snage izložene dužem ratu od planiranog, zbog neoèekivano jakog iraèkog otpora.

XS
SM
MD
LG