Linkovi

Amerièki kongresmeni kritikuju Francusku - 2003-03-14


Izlivi gneva prema Francuskoj se nastavljaju oštrim kritikama kojima demokratski i republikanski senatori obasipaju francusko gledište o Iraku. Republikanski kongresmen Daglas Birojter je predsedavajuæi Pododbora za odnose sa Evropom, u Predstavnièkom domu:

”Spor oko Iraka, trenutno najkrupnije pitanje, mogao bi da dovede do nenamerne ali obimne kolateralne štete po ukupne transatlantske odnose, kao što smo videli u NATO-u. Dobra volja i saradnja, koji najèešæe preovladjuju u toj organizaciji, pretrpeli su štetu. A ako se tome ne posveti pažnja naneæe štetu i trgovinskim i investicionim odnosima, kulturnim vezama i gledištima javnosti u našim zemljama,“ rekao je Daglas Birojter.

Amerièki zakonodavci takodje kritikuju Nemaèku i Rusiju. Ni Turska nije poštedjena, što se moglo èuti u izjavi demokratskog kongresmena Roberta Vekslera:

”Uznemiren sam glasanjem u turskom parlamentu i onim što je iz toga proisteklo,“ kaže Veksler. ”Šest decenija vanredno snažnih odnosa - od Korejskog rata, preko Hladnog rata, do turske vodeæe uloge u medjunarodnoj bezbednosnoj pomoæi Avganistanu - sve to se raspada pred našim oèima.“

Elizabet Džouns, pomoænik amerièkog državnog sekretara za evropske poslove, pripisala je odluku turskog parlamenta èinjenici da Turska ima sasvim novu vladu. Ona je priznala postojanje ozbiljnih rezlika u gledištima sa nekima od saveznika, ali kaže da je to preuvelièano:

”Ni jedna èlanica Saveta bezbednosti, i praktièno ni jedna zemlja koja je u poslednjih neoliko dana diskutovala o Iraku u Savetu bezbednosti, ne tvrdi da se Sadam Husein povinuje rezoluciji 14-41. To nije u pitanju i o tome postoji široka saglasnost,“ izjavila je Elizabet Džouns.

Amerièki funkcioneri nastoje da preusmere pažnju od nesuglasica sa saveznicima ka saradnji u ratu protiv terorizma i ka proširenju NATO-a. Državni sekretar Kolin Pauel je izjavio u èetvrtak, pred jednim kongresnim odborom, da Sjedinjene Države nisu politièki izolovane zbog svog stava prema Iraku:

”Mogu da ukažem na Bugarsku, Italiju, Španiju, Viljnusku desetinu, grupu G8, Japan... Sjedinjene Države nisu u ovome usamljene. Ako je nešto jasno to je da èitav svet shvata da Sadam Husein mora da bude razoružan,“ rekao je Pauel.

Predstavnik Bele kuæe, Ari Flajšer, rekao je medjutim da ne može da predvidi kakve bi mogle da budu šire posledice ovih nesuglasica po amerièko-francuske odnose ili po gledišta prema Amerikancima.

XS
SM
MD
LG