Linkovi

Crna gora traži ravnopravnost u ambasadorskim položajima - 2003-03-01


Crna Gora æe, principom jednakosti država èlanica i snagom Ustavne povelje da uzme sve što joj pripada, a to je polovina svih diplomatskih mjesta rekao je današnjim frankfurtskim Vestima ministar Burzan. Vodiæe se raèuna o pojaèanim interesima Srbije na mnogim mjestima za koje Crna Gora nema interesa da ih pokriva, ali ono što je znaèajno mora se dijeliti, kazao je šef crnogorske diplomatije, i posebno naglasio da je cilj Crne Gore da njeni predstavnici doðu na važna mjsta u diplomatskim predstavnišvima.

Upitan da li æe Srbija ustupiti mjesto Crnoj Gori u predstavništvima kao što su London i Pariz, Burzan je rekao da se to od Srbije ne oèekuje, kao što to ni Crna Gora neæe èiniti, jer je Ustavna povelja u principu sve definisala i ostaje samo da se utvrde neki mehanizmi kako æe se to realizovati.

A portparol Demokratske partije socijalista Predrag Sekuliæ najavio je konkretniju saradnju DOS-a i vladajuæe crnogorske koalicije u parlamentu državne zajenice Srbija i Crna Gora.

Èlan Predsjedništva DPS Miodrag Vukoviæ to na sljedeæi naèin pojašnjava: ”Ja ne mislim da treba praviti neke formalne saveze, da treba potpisivati neke formalne koalicione dogovore.To je stvar tekuæe politike u parlamentu unije. Dakle, može se èak i desiti da po pojedinom pitanju se i unutar crnogorske delegacije i izmeðu dvije delegacije stvore ad-hoc koalicije.“

O tome u organima DPS nijesmo razgovarali, naglasio je Vikoviæ, i to se može èiniti, kako je rekao, - u hodu, i zakljuèio da za sada ne postoji potreba ni kod DOS-a ni kod kolaicije za Evropsku Crnu Goru da se to formalizuje, u smislu nekog prethodnog dogovora.

XS
SM
MD
LG