Linkovi

Saudijska Arabija kritikovana zbog veza sa veza sa Al Kaidom - 2002-10-19


Radna grupa Saveta za inostrane poslove -- sastavljena od bivših državnih zvaniènika kako iz redova Demokratske tako i Republikanske stranke -- ustvrdila je da novac i dalje direktno i indirektno stiže do Al Kajde preko dobrotvornih organizacija u Saudijskoj Arabiji, od kojih neke imaju ogranke u zemljama kao što su Sudan, Bosna i Hercegovina i Èeèenija. Prema mišljenju Lia Voloskog, koji je bio na dužnosti u Savetu za nacionalnu bezbednost tokom sadašnje, a i adminsitracije bivšeg predsednika Bila Klintona, potrebno je podrobno analizirati dve oblasti:

”Prva je pasivno prihvatanje finansiranja terorizma od strane saudijskih vlasti. Druga je možda još više zabrinjavajuæa, a radi se o moguænosti da dobrotvorne organizacije -- koje su pod finanskijskim pokroviteljstvom samih èlanova kraljevske porodice -- svesno ili nesvesno finansiraju terorizam.“

U izveštaju se takodje osudjuje Bušova adminsitracija zbog propusta da otvoreno prozove Saudijce zbog tog problema. Odgovarajuæi na te opaske, porparol amerièkog Sekretarijata za finansije, Robert Nikols, izjavio je da je izveštaj manjkav jer je radna grupa Saveta za inostrane odnose imala pristup samo onim informacijama koje cirkulišu u javnosti.

”Oni nisu raspolagali drugim informacijama osetljive, tajne prirode koje bi im omoguæile da donesu bolji sud o tome kako se odvija finansijska strana rata protiv terorizma. A to znaèi da je radna grupa Saveta za inostrane odnose došla do odredjenih pogrešnih zakljuèaka. Medjutim, uprkos tome, mi ne tvrdimo da sve ide glatko, niti da smo dobili finanskijski rat protiv terorizma. Ali, na dobrom smo putu.“

Robert Nikols kaže da su SAD zadovoljne što su zahjvaljujuæi saudijskoj saradnji barem dve dobrotvorne organizacije raskrinkane. Medjutim, prema reèima Lia Voloskog, SAD bi trebalo da -- kako je doslovno rekao -- ”otvoreno i bez ustezanja ukažu na sluèajeve“ kad vlade nekih zemalja, ukljuèujuæi Saudijsku Arabiju koja je amerièki kljuèni snabedvaè naftom i moguæi saveznik u konfliku sa Irakom, ne preduzimaju adekvatne korake za suzbijanje terorizma. U izveštaju Saveta za inostrane poslove apeluje se na administraciju predsednika Buša da preispita nedavno usvojen stav da se više nego ranije oslanja na strane lidere u zaustavljanju teroristièkih finansija. Preporuèuje se da Vašingtron imenuje specijalnog predsednièkog savetnika koji bi bio zadužen za to pitanje. Portparol Sektetrijata za finansije se i tu ne slaže sa nalazima izveštaja i tvrdi da bi se time samo stvorila nova birokratska mašina. A ambasada Saudijske Arabije u Vašingtonu odgovorila je na izveštaj time što je ponovo izdala ranije veæ objavljeno saopštenje da je Rijad preispitao rad dobrotvronih organizacija kako bi obezbedio da - kako je reèeno - ”ne postoje veze izmedju njih i sumnjivih grupa.“

XS
SM
MD
LG