Linkovi

Banjaluka: opšta osuda dokumenta o Srebrenici - 2002-09-04


Sve relevantne organizacije i institucije medjunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, još juèe su jednoglasno osudile dokumenta Biroa Vlade Republike Srpske za osnose sa Haškim tribunalom. Visoki civilni predstavnik, Pedi Ešdaun, tako, ocjenjuje, a prenose svi mediji u srpskom entitetu da je:

"...izvještaj tendenciozan, neumjesan i zapaljiv i nadam se da nijedan odgovoran politièar ne bi dozvolio da njegovo ime bude povezano sa tim izvještajem, naroèito pred izbore koji se dešavaju zbog buduænosti BeHa a ne zbog prepravljanja njene prošlosti."

S druge strane, politièka i opšta javnost Republike Srpske ove dokumente, ocjenjuje zakašnjelim i usmjerenim ka jaèanju predizborno-propagandnih promocija establišmenta i vladajuæe nomenklature u entitetu. Ovdje treba izdvojiti kasno sinoæ objavljenu ocjenu podpredsjednika Republike Srpske, Dragana Èaviæa, koji je ujedno zamjenik predsjednika Srpske demokratske stranke i njen kandidat za novog predsjednika Republike. Èaviæ je na jednom predizbornom mitingu rekao:

"Postiojale su Kravice i pre Srebrenice sa 1.500 masakriranih srpskih civila, pa ko stoji iza toga. Danas se vraæati na takvu vrstu poèetka je u stvari kopati po grobovima. Mi nismo skloni da uopšte vodimo takvu politiku. Odgovornost za sve procese i sve ono što se u proteklom vremenu dogadjalo je razlièito tumaèeno i od jednih i drugih i treæih", smatra Èaviæ.

Savjetnik predsjednika entitetskog premijera za manjine, Miodrag Živanoviæ, za izjavio je za Glas Amerike da ovakvi, u svakom sluèaju zakašnjeli dokumenti i izvještaji mogu donijeti samo, kako se izrazio:

"...ovakve ili onakve dublje poremeæaje u medjunacionalnim odnosima u Bosni i Hercegovini i ja ne bih želio da se ovakvi i slièni sluèajevi ponavljaju kada je rijeè o bilo kojoj strani u BeHa. Posebno je važno da tu postoji jedan objektivan odnos kod svih strana i naravno jedan veliki posao koji treba uraditi da bi se doista došlo do prave istine. To je onda doprinos za svakog èovjeka pojedinaèno kad je rijeè o izgradnji buduænosti ovdje i naravno doprinos jednoj stabilizaciji i jednom normalnom razvoju medjunacionalnih odnosa."

Nikola Špiriæ, kopredsjednik Predstavnièkog vijeæa BeHa parlamenta, inaèe predsjednik Demokratske stranke za Banjluku i Krajinu dao nam je sledeæu izjavu: "Izvještaj Biroa Vlade RS, vezan za Srebrenièke žrtve i za Dobrovoljaèku, na žalost je još jedan predizborni trik kabineta Mladena Ivaniæa. Ja mislim da se Mladen morao kao predsjednik Vlade potruditi da oni koji su, od moga Drvara napravili historijski hrvatski grad, a od Srebrenice ružnu srpsku prièu, odu sa politièke scene. Ja žalim za svakom žrtvom koja je pala u ovom ratu, a licitirati sa ciframa provjerenim i neprovjerenim mislim da je ružno i da je uvredljivo i za one koji su položili živote i za one koji su preživjeli tragediju."

U medjuvremenu, oglasila se i Vlada Republike Srpske navodom da su oba dokumenta tek izvor Biroa za odnose sa Haškim tribunalom, dakle da još nemaju ovjeru i akreditiv Vlade, bez objašnjenja pod èijom su autorizacijom dokumenti odaslani u Tribunal.

XS
SM
MD
LG