Linkovi

Buš izjavio i dalje predan promeni režima u Iraku - 2002-08-21


Predsednik Buš se pojavio pred novinarima zajedno sa sekretarom za odbranu, Donaldom Ramsfeldom. On je izjavio da se sastanak odnosio na vojna pitanja dugoroènije prirode, kao što su protivraketna odbrana i vojni budžet, a da Irak nije bio predmet razgovora.

”Znam da postoji intenzivno nagadjanje. Ne znam kako bi to moglo da se opiše. Sekretar Ramsfeld to naziva nekom vrstom opsesije. Ali, to nije bila tema sastanka.“

Istovrmeno, predsednik je rekao da i dalje veruje da iraèki lider Sadam Husein mora da ode.

”Amerièki narod zna kakav je moj stav i da je promena iraèkog režima u interesu celog sveta.“

Upitan o skeptiènim izjavama u tom pogledsu u drugim zemljama, sekretar za odbranu Ramsfeld, je izjavio da veliki broj zemalja veæ saradjuje sa SAD u borbi protiv terorizma.

”Predsednik i državni sekretar su obrazovali antiteroristièku koaliciju koja se prostire širom sveta.“

Medjutrim, sve veæi broj svetskih lidera kaže da ne želi da zarati sa Irakom. Sekretar Ramsfeld je izjavio da oni nisu izazili podršku u tom pogledu zato što predsednik to od njih nije zatražio. Medjutim, Ramsfeld je rekao da je od komandanta amerièkih snaga za taj region, generala Tomija Frenksa, zatražio da pipremi planove za vanredne situacije u pogledu Iraka. On je naglasio da to, samo po sebi nije neuobièajeno, i da se od vojnih komandanta redovno zahteva da pripreme planove za razlièite vrste vanrednih situacija.

”To je njihov posao. Oni treba da se staraju o tome da imamo adekvatnu sposobnost da zaštitimo amerièki narod i da delujemo na odgovarajuæi naèin u ime naših prijatelja i saveznika.“

General Frenks nije uèestvovao na sastanku na predsednikovom ranèu. Medjutim, najviši vojni komandant, naèelnik združenog generalštaba amerièkih oružanih snaga, general Rièard Majers, bio je prisutan, kao i potpredsednik Dik Èejni i savetnica za nacionalnu bezbednost, Kondoliza Rajs.

XS
SM
MD
LG