Linkovi

Amerièki eksperti o posledicama moguæe kampanje protiv Iraka - 2002-08-19


Neki istaknuti èlanovi republikanske stranke predsednika Buša, ukljuèujuæi bivšeg predsednièkog savetnika za nacionalnu bezbednost, Brenta Skoukrofta i bivšeg državnog sekretara Henrija Kisindžera zalažu se za oprez u donošenju odluke za vojnu akciju protiv Iraka. Skoukroft je izneo svoj pogled u liènom komentaru objavljenom u listu Volstrit džurnal i u nedavnom razgovoru za televizijsku mrežu CBS. CBS-u je rekao da Irak predstavlja opasnost. Meðutim, upozorio je da bi napad na Irak mogao da stvori eksplozivnu situaciju na Bliskom Istoku, s obzirom na tekuæu zabrinutost u vezi izraelsko-palestinskog konflikta.

“Pretpostavimo, na primer, da sutra krenemo u napad na Sadama Huseina. To bi bilo teško, nimalo lako. Meðutim, da li ga možemo ubiti? Da, možemo to uèiniti. Ali, kako bi posle toga izgledao region? Mislim da bi Bliski Istok eksplodirao. Upravo je bio u poseti jordanski kralj Abdula, koji je krajnje zabrinut jer su Palestinci u veæini u Jordanu -- i napad na Irak, u vreme kada je Bliski Istok pod terorom, a Amerikanci deluju kao da ne rešavaju nešto što svaki Musliman smatra problemom i umesto toga kreæu na Irak -- mislim da bi to zapalilo ceo region.”

Skoukroft je takoðe rekao da bi napad na Irak u ovom trenutku bio kontraproduktivan, i mogao bi da ugrozi amerièke napore u održavanju meðunarodne podrške antiteroristièkom ratu. Po njegovim reèima, administracija predsednika bi trebalo da i dalje nastoji da reši izraelsko-palestinski konflikt, koji je -- kako je rekao -- od veæeg znaèaja za region nego Irak. Skoukroft je takoðe ukazao da bi Sjedinjene Države trebalo da se usredsrede na zahtev da Ujedinjene nacije vrše rigorozni program vojnih inspekcija u Iraku. Ukoliko Irak bude i dalje odbijao inspekcije, smatra Skoukroft, to bi moglo da bude razlog za preduzimanje akcije protiv Iraka. Denis Ros, bivši amerièki izaslanika za Bliski Istok smatra da bi uspešno svrgavanje Sadama Huseina moglo da preobrazi region. Ros, koji je sada direktor vašingtonskog insituta za pitanja Bliskog Istoka, naveo je u nedavnom intervjuu televizijske mreže FOKS, da Sadam Husein teroriše iraèki narod i da bi njegov odlazak bio doèekan sa oduševljenjem i da bi došlo do pozitivnih promena u regionu. Ros istièe da je najvažnije brzo svrgavanje Sadama Huseina:

“U stvarnosti veliki je broj Iraèana koji znaju šta im sledi ukoliko se opredele za pogrešnu stranu. To je društvo u kojem niko ni sa kim ne razgovara iz straha da ne bude pogrešno shvaæen, jer bi mogli biti uhapšeni ili ubijeni. ukoliko Sadam Husein bude otišao doæiæe do neverovatnog izliva oduševljenja -- ne zbog nastojanja svrgavanja, veæ samo ukoliko on zaista bude otišao. Vratimo se kljuènom pitanju ponovnog pridobijanja arapskih saveznika: ukoliko veruju u naš uspeh to je jedna stvar; ali drugo je ako misle da æe proces biti predugaèak, jer bi to ugrozilo i njih same”.

Predsednik Buš je rekao da je pažljivo saslušao argumente Brenta Skoukrofta, ali da æe odluèivati na osnovu najnovijih obaveštajnih podataka.

XS
SM
MD
LG