Linkovi

Da li žene i muškarci razlièito pamte emotivne dogadjaje? - 2002-08-07


Psiholog Turhan Kanli sa Univerizteta države Njujork èesto napominje da su seæanja njegove supruge na emotivne trenutke mnogo jasnija nego njegova.

”Moje iskustvo je da se ne seæam svih stvari u mom životu i oslanjam se na moju suprugu da mi pomogne, zato što je ona ta koja pamti mnoge detalje.“

Kanli shvata da nije usamljen - mnogi njegovi prijatelji muškog pola dele slièno iskustvo. Da bi objasnili te svakodnevne pojave, Kanli i njegove kolege sa Univerziteta Stanford rešili su da sprovedu istraživanje o emotivnoj memoriji muškaraca i žena. U eksperimentu, obavljenom u laboratoriji, muškarcima i ženama je pokazano blizu 100 slika, sa sadržajem koji se kretao od neutralnog do visoko emotivnog. Izmeðu ostalih, tu su bile slike mrtvaca, nadgrobnih spomenika, uplakanih ljudi, èak i prljavih toaleta. Muškarci i žene su pitani da odrede koje su slike ostavljale pozitivan ili negativan utisak dok su nauènici snimali njihovu moždanu aktivnost. Tri nedelje kasnije, ispitanici su pozvani u laboatoriju na iznenadni test memorije. Profesor Kanli kaže da su snimci moždane aktivnosti pokazali da je kod žena više moždanih regiona reagovalo na emotivne slike i zadržalo ih u pamæenju, nego kod muškaraca.

”Iako svako pamti emotivna iskustva bolje nego neutralna, žene imaju dodatnu prednost što pamte emotivni stimulus bolje nego muškarci.“

Ali ovo otkriæe ne znaèi da su muškarci manje emotivni od žena. Drugi autor ovog istraživanja, neuropsiholog sa Stanforda Džon Gabrijeli, kaže da bi èitava slika o tome mogla da bude mnogo kompleksnija:

”Mislim da ono što rezultati prikazuju najdirektnije nije da su muškarci manje emotivni ili da imaju lošije pamæenje, veæ da su kod muškaraca veze u mozgu izmeðu emotivnog i memorijskog bloka nešto slabije. To se donekle razlikuje od rasprostranjenog uverenja da su muškarci manje emotivni, jer njihov mozak prilièno snažno reaguje na emocije, ali izgleda da taj deo njihovog mozga ne obuhvata i delove u kojima se gomilaju seæanja. Kanli dodaje da æe on i njegove kolege istraživati da li bi sposobnost žena da bolje pamte emotivne dogaðaje mogla objasniti zašto su žene dva puta više sklone depresiji u poreðenju sa muškarcima. Eksperti, kao što je neurobiolog sa Univerziteta države Kalifornije Leri Kahil, nadaju se da æe ovo najnovije istraživanje pomoæi da se šire prihvati èinjenica da mozgovi muškaraca i žena ne rade identièno.

”U ovom trenutku istraživanja pokušavaju da dokumentuju kakve su taèno razlike izmeðu mozga muškarca i žene. Ima dovoljno dokaza da možemo jasno reæi da smo na pragu neèega velikog.“

Eksperti kažu da æe buduæa istraživanja imati za cilj razumevanje kako se razlike u funkcionisanju mozga odražavaja na mentalno i fizièko zdravlje oba pola.

XS
SM
MD
LG