Linkovi

Nevolje evropskog giganta Vivendija - 2002-07-08


Vest je zvuèala zloslutno poznato. Još jedna gigantska korporacija je trošila previše, imala prevelike ambicije i - prema nekim izveštajima - možda neuspešno pokušala da ”frizira“ svoje raèunovodstvene knjige. Ovoga puta nije reè o amerièkoj kompaniji, veæ medjunarodnom konglomeratu Vivendi-Univerzal, èija baza je u Francuskoj, a njegov predsednik Francuz. Pre godinu dana, Videndi je smatran za primer uspešnosti, pošto je njegov predsednik Žan-Mari Mesijer uspeo da nekadašnju malu vodovodnu kompaniju pretvori u medjunarodni konglomerat medijskih i telekomunikacionih firmi. Danas, Vivendi je vlasnik amerièkih filmsko-televizijskih studija Univerzal, kompanije mobilnih telefona Cegetel i kompanije za zaštitu prirodne sredine Vivendi. Mesijer je smatran za francuskog ”zlatnog deèka,“ sposobnog da napreduje ne samo u Evropi nego i u Americi. Ali Vivendi je sada optereæen dugovima od više milijardi dolara, a vrednost njegovih deonica se sunovratila. Prošlog utorka, diskreditovani Mesijer, podneo je ostavku na položaj predsednika koncerna. Šef katedre za poslovnu politiku na Amerièkom univerzitetu u Parizu, Ali Fatemi, kaže da ono što se dogodilo Vivendiju može da se dogodi svakoj velikoj i preterano ambicioznoj kompaniji.

”Kompanija kao što je Vivendi dobar je primer da više ne možemo da govorimo o Sjedinjenim Državama, Francuskoj ili Evropi. Sada govorimo o globalizovanoj ekonomiji. Vivendi je posle kupovine univerzalovih studija postao isto toliko amerièka firma, koliko i francuska.“

U petak su se pojavile nove crne vesti - francuski sindikat Fors Uvrijer mogao bi da pokrene sudski postupak protiv Vivendija. U jednom radio intervjuu predstavnik sindikata Mark Blondel oštro je kritikovao Mesijera.

Blondel je rekao da je Mesijer prokockao poverenje zaposlenih i lažno tvrdio da je kompanija na èvrstim nogama. Naroèito je bio gnevan zbog izveštaja da je Mesijer pregovorima obezbedio sebi otpremninu od više miliona dolara. Novi predsednik Vivendija, koga je izabrao francusko-amerièki bord, jeste 63-godišnji francuski privrednik Žan-Rene Furtu, poznat po tome da je uspevao da povrati posrnule kompanije. Furtu je izjavio da gaji optimizam, ali da ništa ne obeæava.

U intervjuu za radio-stanicu Evropa jedan, Furtu je rekao da je Vivendi suoèen sa kratkoroènom krizom likvidnosti, ali da ima poverenja u dugoroènu buduænost kompanije, pa je obeæao da æe u septembru izneti novi finansijski plan. Dve velike francuske kompanije su takodje izrazile poverenje u Vivendi. Ali mnoge sumnje ostaju. Analitièari predvidjaju da æe bord Vivendija odluèiti da proda neke od njegovih kompanija kako bi isplatio dugove. Francuski televizijski Kanal plus mogao bi prvi da ode na doboš. Francuska vlada i javnost strahuju da bi Francuska mogla da izgubi deo svog kulturnog nasledstva ako Vivendijev Univerzal proda svoje interese u francuskoj kinematografiji, muzici i štampi. Analitièari, kao što je profesor Ali Fatemi, strahuju od novih finansijskih skandala koji bi mogli da izazovu gubitak poverenja investitora na tržištima deonica:

”Svetska privreda se sada našla u vrlo osetljivoj fazi. Ako bi se pojavilo još nekoliko sluèajeva kao što su Enron i Vivendi, ako poverenje deonièara bude izgubljeno, ljudi æe poèeti manje da troše.“

Profesor Fatemi kaže da bi smanjenje kupovine robe široke potrošnje moglo da uspori ekonomski rast pa èak i da izazove globalnu recesiju. Vivendijevi problemi, zajedno sa skandalima sa gigantima Enron i WorldCom, podstakli su pozive za uvodjenje otvorenije i strožije kontrole vodjenja knjiga, ne samo u Sjedinjenim Državama veæ i u Francuskoj i drugim zemljama Evrope.

XS
SM
MD
LG