Linkovi

Nada da æe UN naæi rešenje za produženje mandata mirovnih snaga - 2002-07-02


Specijalni izaslanik generalnog sekretara Ujedninjenih Nacija u Bosni i Hercegovini, Žak Pol Klajn, danas je u Banjaluci o statusu daljeg mandata Misije UN u ovoj državi razgovarao sa najvišim entitetskim rukovodiocima: predsjednikom Republike Srpske, Mirkom Šaroviæem, predsjednikom Narodne Skupstine Draganom Kaliniæem i predsjednikom Vlade Mladenom Ivaniæem. Naglašavajuæi da je kompleksno pitanje rješavanja mandata UN u BiH u nadležnosti Savjeta bezbjednosti UN, predsjednik Ivaniæ je izdvojio:

"Misija Evropske Unije preuzima ulogu IPTF krajem ove odnosno poèetkom naredne godine, a nas èeka nekoliko krupnih dogadjaja koji imaju visok stepen rizika - manifestacija u Srebrenici, izbori - gdje je potrebno obezbjediti visok stepen sigurnosti i sa tog stanovišta bi se otvorilo pitanje odgovornosti koja medjunarodna institucija bi vodila taj proces u ovom prelaznom periodu", naglasio je premijer Ivaniæ izdvajajuæi i znaèaj nekih aktuelnih projekata na kojima radi Misija UN u Republici Srpskoj.

Ambasador Klajn pak naglašava:

"Ovo što se ovdje dogadja ima uticaj ne samo na Misiju UN u Bosni i Hercegovini nego na mirovne misije u cijelom svijetu". Ipak, Klajn je veliki optimista da æe se do sutra u ponoæ pronaæi optimalno rješenje i da æe Misija UN u BiH uspješno privesti kraju sve svoje planirane i one akcije koje su u toku, i dodaje:

"Ono što mene brine ukoliko se dogodi rani odlazak druge najveæe medjunarodne organizacije ovdje, jeste kakav bi bio politièki i psihološki uticaj kako na domaæe stanovništvo tako i na pripadnike Misije UN i internacionalnih policijskih snaga", zakljuèio je ambasadsor Klajn.

Inaèe treba u najkraæem notirati i ranojutrošnji upad jedne mobilne jedinice Multinacionalnih snaga SFOR u napuštenu porodiènu kuæu na Palama bivšeg predsjednika Republike Srpske i najtraženijeg Haškog optuženika Radovana Karadžiæa. Karadžiæeva supruga Ljiljana Zelen-Karadžiæ kaze da je prilikom intervencije snaga SFOR-a kuæa ošteæena, te da su odnijete neke tonske i video kasete kao i dijelovi dva personalna kompjutora. Portparol SFOR u Sarajevu, Skot Lendli, pak naglašava da se i nije planiralo ni oèekivalo da æe se u kuæi zateæi Karadžiæ, veæ da je akcija sprovedena u cilju iznalaženja novih dokaza za neke švercerske akcije, i da je u kuæi pronadjena stanovita kolièina oružja i municije.

XS
SM
MD
LG