Linkovi

Polovièno slaganje izmedju Buša i Šarona - 2002-05-08


Dvojica lidera su bila na sastanku u ”ovalnoj kancelariji“ Bele kuæe kada su primila poruku da je u Izraelu došlo do još jednog ”incidenta.“ Pri kraju razgovora bilo je poznato da je u pitanju bombaški napad, pa je predsednik Buš izjavio sauèešæe izraelskom premijeru. Šaron je zatim odluèio da se vrati kuæi i otkazao je susrete sa èlanovima Kongresa i posetu Njujorku. Ni jedan od njih dvojice nije dao izjavu o najnovijem napadu.

Funkcioneri Bele kuæe su saopštili da je Šaron tokom veæeg dela susreta iznosio svoje planove za pokretanje mirovnog procesa, ukljuèujuæi mirovnu konferenciju na ministarskom nivou i reformu palestinskih institucija. Predsednik Buš je rekao da æe ponovo poslati direktora Centralne obaveštajne agencije Džordža Teneta u taj region kako bi pomogao u obnavljanju palestinskih snaga bezbednosti pod, kako to predsednik Buš naziva, ”ujedinjenom komandom,“ koja æe biti ” transparentna“ i koja æe moæi da bude pozivana na odgovornost. Ali dok su dvojica lidera možda bliskih gledišta o tome šta bi sledeæe trebalo preduzeti na Bliskom istoku, još uvek se razilaze oko toga u kom pravcu bi taj proces trebalo usmeriti. Predsednik Buš je ponovo izrazio podršku osnivanju palestinske države, dok premijer Šaron kaže da je prerano govoriti o tome.

”Mislim da je još uvek prerano razgovarati o tome. Mislim da sada treba da se usredsredimo na to da se sprovede istinska reforma,“ rekao je Šaron.

Ovo gledište izraelskog premijera predstavlja problem za Bušovu administraciju jer je veæ podržala saudijski mirovni plan, prema kome bi Izrael vratio podruèja okupirana 1967. godine u zamenu za arapsko priznavanje Izraelu prava na postojanje. Funkcioneri Bele kuæe su izneli da je reformisanje postojeæe palestinske vlasti jedan od naèina za ublažavanje izraelskih zabrinutosti o osnivanju palestinske države. Predsednik Buš je rekao da æe vršiti pritisak za te reforme, uprkos tome što je razoèaran ponašanjem palestinskog lidera Jasera Arafata:

”Mislim da je imao priliku da povede ka miru, ali to nije uèinio,“ rekao je Buš. ”Zato je važno za sve nas da razradimo moguænosti za razvoj institucija neophodnih za palestinsku vlast kako bi mogla da održava bezbednost i kako bi mogla da uèestvuje u stvaranju nade u buduænost svog naroda, sa sistemima obrazovanja i medicinske zaštite koji funkcionišu.“

Premijer Šaron tvrdi da su izraelske vojne operacije stvorile priliku da se krene napred sa palestinskim reformama:

”Verujem da sada postoji šansa da se krene napred. Razgovarali smo o tim pitanjima, kako da se pokrene proces. Istakli smo potrebu reformisanja palestinske vlasti,“ rekao je on.

Funkcioneri Bele kuæe istièu da ne pokušavaju da izaberu palestinsko rukovodstvo. Palestinci su ti, kažu pomenuti funkcioneri, koji æe imati koristi od bolje uprave, pa stoga Palestinci moraju da povedu u tim reformama.

XS
SM
MD
LG