Linkovi

Ponovo zastoj u Vitlejemu - 2002-05-07


Izraelski i palestinski pregovaraèi su prihvatili sporazum o okonèanju petodnedeljne opsade crkve Isusovog roðenja, koja je graðena na mestu peæine u kojoj je po biblijskom predanju roðen Isus Hrist. Prema predlogu nagodbe, 13 palestinskih ekstremista koje traži Izrael treba da odu u egzil, drugih 26 Palestinaca treba da budu prebaèeni u pojas Gaze, dok æe preostalih 80 ljudi biti pušteni na slobodu. Meðutim, u zadnji èas je postao neizvesan ishod bar jednog od kljuènih elemenata postignutog sporazuma - odnosno odlazak 13-orice Palestinaca u izgnanstvo, preko Egipta u Italiju.

Italijanska vlada, koja je trebalo da pruži Palestincima utoèište, saopštila je da nije dobila zvanièan zahtev za azil. Odluèeno je zbog toga da palestinski ekstremisti budu prebaèeni u Egipat dok ne bude doneta odluka o njihovom konaènom odredištu. Meðutim, egipatski zvaniènici su takoðe prigovorili da nisu dobijene garancije da æe izgnanici samo privremeno boraviti u Egiptu. Palestinci su takoðe izneli prigovore na izraelske uslove, ukljuèujuæi predaju svog oružja unutar crkve. Izraelske vojne vlasti su potrvdile da za sada nijedna zemlja nije pokazala spremnost da prihvati Palestince. Jedan vojni predstavnik je izrazio nadu da æe druge zemlje pomoæi ukoliko Italija bude odbila taj zahtev.

XS
SM
MD
LG