Linkovi

Ðinðiæ poziva ne veæu odgovornost i štednju - 2002-05-06


Srpski premijer i predsednik Demokratske stranke Zoran Ðinðiæ izjavio je na proslavi stranaèke slave Ðurðevdana da je obaveza vlade da se u tranziciji cena promena pravedno raspodeli i da se spreèi nastajanje profitera tranzicije. ”Biæe dobitnika tranzicije, onih koji su hrabriji, brži, odluèniji, ali ne sme da bude privilegija kroz tranziciju,“ rekao je Ðinðiæ i pozvao na odgovornost i štednju. ”Nama je potrebna politika odgovornosti umesto politike emocija koja je obeležila ovih prethodnih pedeset ili šezdeset godina, a odgovornost u jednoj siromašnoj zemlji znaèi da pametno i domaæinski raspolažemo onim što imamo,“ ocenio je premijer Ðinðiæ.

”Još smo u transformaciji društva, ali sa mnogo više šansi da uspemo nego pre sedamdeset godina,“ ocenio je Ðinðiæ i dodao da ljudima mora da se kaže u kakvom nam je stanju država, šta je cena popravljanja tog stanja i šta sve moramo da uradimo da bi smo se vratili na put koji smo pre sedamdeset godina napustili a to je put meðu moderne evropske zemlje i da svi zajedno onda krenemo da to radimo.

Ministar finansija u Ðinðiæevoj vladi Božidar Ðeliæ izjavio je da sredinom maja oèekuje pozitivan rezultat u daljoj finansijskoj podršci amerièke administracije reformama u Srbiji. ”Smatramo da smo ispunili sve uslove koji su nam bili postavljeni,“ rekao je ministar Ðeliæ i zatim dodao da ono što je sada važno za nas je da se najzad uspostave partnerski odnosi, da u budžetu SAD za dogodine ne bude više uslovljavanja. ”Mislim da je Vlada Srbije dokazala da smo mi odgovorni partneri i da nema nikakve nužde za dalje pritiskanje i dalje uslovljavanje koje sada, èini mi se, postaje kontraproduktivno,“ rekao je ministar Ðeliæ.

U Meðuvremenu, meðunarodna zajednica odmerava i politièke stavove zvaniènog Beograda prema Kosovu. Predsednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Nebojša Èoviæ ocenio je danas da je poseta kosovskog premijera Bajram Redžepija Peækoj patrijaršiji i Štrpcu pozitivan korak u rešavanju problema u pokrajini. On je istakao da problem Kosova nije rešen, ali da se nalazimo na dobrom putu i zbog toga što se sada glas Srbije èuje u meðunarodnoj zajednici. ”Problem Kosova i Metohije neæe moæi da se reši bez dijaloga Beograda i Prištine, ali je neophodna i relacija izmeðu Beograda i Tirane,“ rekao je Èoviæ novinarima. Prema Èoviæevim reèima, Koordinacioni centar nije informisan o održavanju mini donatorske konferencije za povratak raseljenih na Kosovo, koju je za sutra najavila portparol UNMIK-a Suzan Manuel. "Videæemo šta æe se dogoditi, šta god da se dogodi biæemo zahvalni, rekao je Èoviæ.

XS
SM
MD
LG