Linkovi

Predložen zakon o naoružavanju pilota - 2002-05-01


Posle teroristiških napada od 11. septembra prošle godine, Amerikanci su postepeno ponovo poèeli da koriste avionski saobraæaj, mada se avio kompanije još nisu u potpunosti oporavile. Prema anketama javnog mnjenja, mnogi ljudi smatraju da se bezbednost poboljšala, ali se ipak i dalje oseæaju nesigurno i žele da se uèini još više. Medju onima koji se zalažu za oštrije mere je i Udruženje pilota komercijalnih avio kompanija, koje zastupa interesa 64 hiljada pilota koji su zaposleni u 45 avio kompanija u Americi i Kanadi. Juèe su predstavnici tog udruženja došli na Kapitol Hil da bi podržali zakonski predlog prema kojem bi odredjeni broj pilota, koji se dobrovoljno odluèe za to, bio ovlašæen i obuèen da nosi vatreno oružje, kako bi se suprotstavili teroristièkim napadima. Kongresmen Džon Majka iz Floride kaže da sadašnje mere, kao što je rasporedjivanje naoružanih federalnih agenata u avionima, nisu dovoljne.

”Poslednja linija odbrane je pilot. Zašto bi pilotima bila uskraæena moguænost da brane sebe, svoju posadu i putnike. To je poslednja linija odbrane.“

Udruženje pilota je uznemireno odbijanjem administracije predsednika Buša da se pilotima omoguæi da nose vatreno oružje. Administracija smatra da su specijalni pištolji koji ispuštaju snažan elektrièni udar dovoljno sredstvo odbrane od teroristièkih napada. Medjutim, udruženje pilota smatra da je takva odbrana neadekvatna. Pilot Stiv Laki, koji radi u kompaniji Junajtid Erlajnz, kaže da je malo šta preduzeto otkako je Kongres usvojio Zakon o bezbednosti avio saobraæaja, nakon prošlogodišnjih teroristièkih napada.

”Prošlo je pet meseci. Administracija i Uprava za bezbednost saobraæaja nisu ništa preduzele. Mi smo obavili naš deo posla. Reagovali smo svojim komentarima i zahtevali dalju akciju. Potrebno je da imamo nešto izmedju vrata pilotskih kabina i borbenih aviona koji bi mogli da nas obore u sluèaju da teroristi preuzmu kontrolu.“

Prema zakonskom predlogu, 500 pilota, koji su takodje bivši pripadnici vojnih ili policijskih snaga, bili bi postavljeni kao specijalni federalni agenti na avionima. Ti dobrovoljci bi prošli kroz rigoroznu kontrolu i bili bi ovlašæeni da nose vatreno oružje kako bi branili avione. Kongresmen Den Jang sa Aljaske, je ko-sponzor ovog zakonskog predloga.

”Ništa ne može da se meri za efektom vatrenog oružja u rukama dobro obuèenog pojedinca, pa èak i samo saznanje da piloti poseduju vatreno oružje može da bude èinilac odvraæanja teroristièkih napada.“

Udruženje pilota tvrdi da postavljanje novih ojaèanih vrata na pilotskim kabinama neæe biti završeno sve do aprila 2003. godine. Medjutim, èlanovi udruženja kažu da ni to neæe uèiniti vrata pilotskih kabina neprobojnim. Oni smatraju da bi teroristi mogli da savladaju naoružane federalne agente zbog èega je pilotima potrebna dodatna odbrana. Predlagaèi ovog zakona nisu mogli da ponude cifre u pogledu izdataka za njegovo sprovodjenje, ali udruženje pilota smatra da je to najekonomièniji i najefikasniji naèin da se preduprede buduæi teroristièki napadi.

XS
SM
MD
LG