Linkovi

SNP uslovno prihvatila zakon - 2002-04-08


Ovaj zakonski projekat je u sadašnjem obliku neprihvatljiv za SNP, izjavio je poslije sjednice Glavnog odbora njen predsjednik Predrag Bulatoviæ, jer mi ne možemo glasati za zakon koji je isti kao onaj za kog nijesmo glasali prošle godine.

”Meðutim,“ rekao je on, ”imajuæi u vidu da je situacija veoma ozbiljna, da prijeti moguænost uvoðenja sankcija, da se može usporiti proces integracije SRJ u meðunarodne finansijske institucije, ugroziti donošenje i implementacija beogradskog sporazuma, te da našim tvrdim stavom može doæi do jaèanja separatistièkih snaga, mi nudimo kompromis.“ A to, po Bulatoviæevim rijeèima, znaèi da se ne usvaja ni Grubaèev, ni DOS-ov, ni prijedlog zakona SNP-a, nego da se naðe rješenje prihvatljivo za sve koalicione partnere:

”U tom smislu mi smo dali predlog da se napravi zakon u kome æe moguæa isporuka važiti samo za one jugoslovenske državljane koji su optuženi pred Haškim tribunalom, a èije su optužnice dostavljene Ministarstvu pravde Savezne Republike Jugoslavije. Svaka nova eventualna optužnica prema graðanima i državljanima SRJ, koja bi došla nakon usvajanja zakona, trebalo bi da se procesuira i da se sudi pred domaæim sudovima.“

Bulatoviæ vjeruje da æe ovo biti prihvaæeno, jer se konsultovao sa srpskim premijerom Ðinðiæem, ali i dodaje: ”Socijalistièka Narodna partija je svojom ponudom skinula sa sebe breme odgovornosti i otvorila proces saradnje sa meðunarodnom zajednicom. Ko ne bude mogao da prihvati ovakvu jednu našu formulaciju, ko ne bude želio kompromis, on æe biti odgovran za neusvajanje saveznog zakona.“

Dragan Šoæ, predsjednik Narodne stranke, koja je zapretila istupanjem iz koalicije, ako SNP ne prihvati Zakon, pozdravio je odluku Glavnog odbora SNP: ”Dobro je da je SNP prihvatio zakon. Naravno taj zahtjev smatramo razumnim, jer je on bio dio politièkog dogovora koji smo imali u Beogradu. Ne vidim da je to problem da se napravi kompromis i ja oèekujem da æe se to završiti u naredni dan ili dan i po i da se može ostavriti planirani rok usvajanja zakona u srijedu.“

XS
SM
MD
LG