Linkovi

Amerièka politika u oblasti pravosudja - 2002-03-12


Opoziciona demokratska stranka planira da iskoristi svoju minimalnu veæinu u Senatu kako bi spreèila da sudija Èarls Pikering bude izabran za sudiju Apelacionog suda. Demokrate i razne organizacije liberalne orijentacije nastoje da to spreèe zbog njegovog protivljenja pravu na pobaèaj i, kako kažu, njegovih sumnjivih rezultata u oblasti gradjanskih prava. Nan Aron je predsednica Saveza za pravdu, nacionalne organizacije raznih grupa za gradjanska i ženska prava koja aktivno lobira demokrate u Kongresu:

”Njegova sudijska gledišta pokazala su neosetljivost, ako ne i neprijateljstvo prema pravima manjina i žena, pa stoga verujemo da nije kvalifikovan da bude sudija Apelacionog suda.“

Predsednik Buš je nezadovoljan zbog tog protivljenja i kaže da bi demokrate trebalo bar da dozvole glasanje èitavog Senata:

”Mislim da zadržavaju njegovu nominaciju iz politièkih razloga, a to nije fer i nije ispravno.“

Republikance u Senatu naroèito razgnevljuju liberalne grupacije koje nastoje da prikažu sudiju Pikeringa kao èoveka neosetljivog za pitanja gradjanskih prava. Senator Orin Heè je republikanac najvišeg ranga u senatskom Odboru za pravosudje:

”Za njih, cilj opravdava sredstva bez obzira na cenu, ukljuèujuæi veliko izoblièavanje rezultata i karaktera ovog èasnog èoveka.“

Mnogi na obe strane politièkog spektra tumaèe ovu bitku kao uvod u još intenzivnije politièke sukobe, ako bilo koji od devet sudija Vrhovnog suda ove godine najavi odlazak u penziju. Kako izgleda, interesne grupe sa oba krila hvataju zalet za upravo takvu bitku, sudeæi prema reèima Nan Aron, predsednice liberalnog Saveza za pravdu:

”Ako predsednik bude imenovao kandidata koji vodi raèuna o specijalnim interesima i èija gledišta su protivna progresu koji smo postigli u oblasti gradjanskih i ženskih prava, žestoko æemo se boriti da porazimo takvog kandidata.“

Ali druga strana neæe sedeti skrštenih ruku. Èip Meler je predsednik Instituta za pravdu, konzervativne grupe koja se bavi pitanjima iz oblasti pravosudja:

”Nema sumnje da liberalne grupe nastoje da pridobiju finansijsku podršku tako što provociraju sukobe oko bilo kog kandidata predsednika Buša za Vrhovni sud. Pokušaæe sve što mogu da onemoguæe njegov izbor.“

U ovom trenutku nema nagoveštaja da bilo ko od devet sudija Vrhovnog suda planira skori odlazak u penziju. Ali s obzirom na to da troje od njih ima preko 70 godina, analitièari kažu da je takva vest moguæa veæ u bliskoj buduænosti.

XS
SM
MD
LG