Linkovi

Ponovo o uslovima za mir na Bliskom istoku - 2002-02-25


U programu Vesti nedeljom, televizijske mreže Foks, spoljnopolitièki savetnik Saudijske Arabije Adel Al-Džubir je rekao da bi Izrael -- u zamenu za potpuno povlaèenje sa okupiranih teritorija, ukljuèujuæi Jerusalim -- mogao da postigne priznanje i normalizaciju odnosa sa svojim arapskim susedima. Al-Džubir je taj predlog prestolonaslednika princa Abdulaha nazvao vizionarskim:

“Važnost predloga je u tome što izraelskoj javnosti poruèuje da je sa arapskim svetom moguæ mir ukoliko Izrael bude uspostavio mir sa svojim susedima. Takoðe se poruèuje stranama u Izraelu i Sjedinjenim Državama koje se zalažu za mir da ne gube nadu da je mir moguæ i da te napore treba osnažiti.”

Po reèima saudijskog spoljnopolitièkog savetnika, taj predlog je dobro primljen u arapskim medijima i kod arapskih lidera, ukljuèujuæi palestinskog predsednika Jasera Arafata. Meðutim, izvešteno je da je princ Abdula -- ogorèen zbog daljeg izraelskog tvrdog stava prema Palestincima -- odustao od govora u kojem je trebalo da predstavi svoj mirovni predlog na arapskom samitu krajem marta u Bejrutu. Saudijska vlada je, inaèe, neodluèna u pogledu dalje sudbine amerièke vojne baze na saudijskom tlu. Vlada u Rijadu je s jedne strane bliski amerièki saveznik, dok je s druge strane zabrinuta da bi amerièko vojno prisustvo moglo da pokrene talas terorizma. U istom programu TV Foks, naèelnik združenog generalštaba amerièkih oružanih snaga, Rièard Majers je ovako odgovorio na pitanje da li ima promena u amerièko-saudijskim odnosima:

“Održavamo uzajamne strateške veze veæ dugi niz godina. Ta je veza i dalje važeæa i funkcioniše”, rekao je Majers. Na pitanje da li oèekuje skori odlazak amerièkih snaga, Majers je odgovorio da Saudijska Arabija uvek može da zatraži njihovo povlaèenje, ali da u ovom trenutku nema nikakvih indikacija da bi do toga moglo doæi. Amerièki potpredsednik Rièard Èejni je otputovao na Bliski Istok, gde æe razgovarati o saudijskoj zabrinutosti zbog amerièkog vojnog prisustva, kao i o novoj mirovnoj inicijativi.

XS
SM
MD
LG