Linkovi

70 miliona dolara za strukturno prilagoðavanje - 2002-02-05


Iako je bila najavljena, konferencija za novinare na beogradskom aerodromu je otkazana, a iz kabineta premijera to je obrazloženo ocenom da su aktivnosti delegacije medijski dobro praæene iz Njujorka.

Verbalna podrška koju je delegacija srpske vlade dobila na Svetskom ekonomskom forumu, delimièno je postala opipljiva u Beogradu gde su predstavnici jugoslovenke vlade i Svetske banke potpisali sporazum o beskamatnom zajmu te banke Jugoslaviji od 70 miliona dolara za strukturno prilagoðavanje. Zajam æe biti upotrebljen za budžetske potrebe Srbije i treba da pokrije deo dosadašnjih strukturnih troškova za promenu sistema finansija, za poboljšanje energetskog sistema, socijalne zaštite i zdravstvenog sistema, rekao je federalni vicepremijer Miroljub Labus i naglasio da je ovo samo prvi od nekoliko zajmova vrednih 540 miliona dolara, koliko æe Svetska banka dati Jugoslaviji u naredne tri godine. Tim povodom predstavnik Svetske banke u Jugoslaviji Rori O'Saliven istakao je da ovo nije samo pitanje novca, veæ pre svega izražavanje poverenja u politiku Vlade Srbije i trošenje budžetskih fondova i ocenio da je ovo samo poèetak saradnje sa našom zemljom.

Da reforme i dalje ne bi bile ugrožene zbog politièke nestabilnosti u zemlji, predsednik Demokratske alternativne Nebojša Èoviæ najavio je danas da æe na narednom sastanku Predsedništva DOS–a podneti predlog novog ugovora izmeðu èlanica te koalicije. O razlozima koji su ga neveli na ovaj korak, Èoviæ kaže da se u trenutne sukobe, hteli ne hteli, uvlaèe delovi državnog aparata nad kojima grupe unutar DOS–a imaju kontrolu i zloupotrebljavaju mediji jer se urednici primoravaju na izbor jedne od zaraæenih strana. Novi sporazum polazi od potpune obustave propagandnog rata i zadrži rok za razrešenje statusa Jugoslavije, definisanje zajednièke države ili Srbije, donošenje novog ustava, zakona o saradnji sa Hagom, izglasavanja preostalih sistemskih zakona, dogovor o izborima, Kosovo, reformu Vojske i policije, rekao je Nebojša Èoviæ.

XS
SM
MD
LG