Linkovi

Nedelja ljudskih prava - 2001-12-10


10. decembra 1948. godine, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je usvojila Opštu deklaraciju o ljudskim pravima. Napisana neposredno posle užasnih zverstava poèinjenih u Drugom svetskom ratu, ta deklaracija kaže da su: ”sva ljudska biæa rodjena slobodna i ravnopravna u dostojanstvu i pravima. Nadarena razumom i svešæu, ljudska biæa bi trebalo da se jedna prema drugima odnose u bratskom duhu.“ U Deklaraciji se jasno kaže da ”svako ima pravo na život, slobodu i bezbednost.“

Širom sveta, mnogi ljudi obeležavaju 10. decembar kao Dan ljudskih prava. To je trenutak kada treba pomisliti na milione ljudi èija prava ogranièavaju ili uskraæuju represivne vlade, ali i na sve veæi broj ljudi èije živote ogrožavaju teroristi. Ovogodišnje obeležavanje tog dana naroèito je znaèajno zbog samoubilaèkih napada izvršenih 11. septembra na Svetski trgovinski centar i Pentagon, u kojima je poginulo na hiljade ljudi iz više desetina zemalja. Besumnje, nema veæeg kršenja ljudskih prava od ovih užasnih teroristièkih dela, koja je predsednik Džordž Buš nazvao ”napadima na samu civilizaciju.“ U Sjedinjenim Državama, Dan ljudskih prava se obeležava sveèanostima koje traju èitavu nedelju i kojima se takodje evocira uspomena usvajanje amerièke Povelje o pravima, od 15. decembra, 1791. godine. Ta prava obuhvataju slobodu veroispovesti, govora i okupljanja, pravo na sudski postupak i zaštitu od svirepog i neuobièajenog kažnjavanja. Zajedno sa britanskom Magna kartom i francuskom proklamacijom o pravima èoveka, amerièka Povelja o pravima je poslužila kao model za Opštu deklaraciju o ljudskim pravima.

Kako je predsednik Buš rekao proglašavajuæi Nedelju ljudskih prava, teroristièka dela od 11. septembra ”poslužila su kao stravièno podseæanje da neprijatelji slobode ne poštuju i ne pridaju vrednost ljudskim pravima jedinke.“ A kada su naša prava napadnuta, rekao je on, ” ona se moraju i biæe branjena.“

U odgovoru na pomenute napade, zemlje širom sveta pridružile su se Sjedinjenim Državama u koaliciji koja vodi rat protiv terorizma. Kako je predsednik Buš rekao, ”Civilizovani ljudi svuda u svetu su shvatili da teroristi ugrožavaju svaku zemlju koja voli slobode i koja vodi raèina o zaštiti prava jedinke.“

”Amerikanci se smatraju ujedinjenim sa onima koji vole demokratiju, pravdu i liène slobode,“ rekao je predsednik Buš. ”Mi smo odani odbrani tih principa.“

XS
SM
MD
LG