Linkovi

Civilne žrtve u Avganistanu - 2001-12-06


Sekretar za odbranu Donald Ramsfeld, izjavio je da je èinjenica da civili ponekad postaju žrtve rata - nesreæna realnost. Ali, Ramsfeld porièe da su civilne žrtve u Avganistanu postale tabu tema za Pentagon.

”Jedan od naslova u novinama kaže - citiram, Pentagon izbegava da govori o civilnim žrtvama. Kratak odgovor je, da to jednostavno nije taèno.“

Naslov koji je u pitanju pojavio se u listu Wall Street Journal. U èlanku se primeæuje da se na redovnim konferencijama za štampu u Pentagonu, saopštavaju podaci o broju i tipu aviona koji lete nad Avganistanom, kao i metama koje su napadnute, ali se navodi i da zvaniènici Pentagona ne govore o ljudima koji svakodnevno ginu.

Ramsfeld odgovara da je vrlo teško odgovoriti na pitanja o civilnim žrtvama.

”Haos koji vlada u Avganistanu èini nemoguæim dobijanje informacija o civilnim žrtvama. Prvo, Taliban stalno ponavlja laži iz sopstvenih razloga. Oni namerno upuæuju novinare u pogrešnom pravcu. Drugo, mi generalno nemamo pristup mestima gde su navodno civilne žrtve stradale. I treæe, u sluèaju da neko i ima pristup, èesto je nemoguæe da znamo koliko je ljudi ubijeno, kako su poginuli i ko snosi odgovornost za to.“

Nedavno su objavljene vesti koje detaljno i, oèigledno, verodostojno, donose informacije iz prve ruke iz predgradja Džalalabada, ukazujuæi da je u amerièkom bombardovanju uništeno više sela i da su brojni civili stradali. Zvaniènici Pentagona priznaju da je moguæe da je bilo civilnih žrtava kao rezultat napada na skrovišta Talibana i AL Kaide u predgradju Džalabada. No, Pentagon kaže da je, ako je i bilo žrtava, reè o èlanovima porodica pripadnika Talibana i al Kaide koji su se, prema reèima jednog zvaniènika, zatekli na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. On je to uporedio sa eventualnim napadom na amerièke vojne baze, dodavši da se u njima, pored vojnih instalacija, nalaze i stambeni objekti za porodice èlanova vojnog osoblja. Kontra-admiral Džon Staflbim iz Združenog generalštaba amerièkih oružanih snaga insistira da napadi SAD imaju legitimne vojne mete.

”Èinjenica je da su u oblastima gde su izvršeni napadi u pitanju bile legitimne vojne mete. Znamo da je za svaku akciju postojalo tradicionalno, konzistentno planiranje kako bi se obezbedilo gadjanje samo odredjenih meta. Znamo da nije bilo promašaja, što znaèi da nema brige oko kolateralne štete u toj seriji napada. Zbog toga, ne mogu da komentarišem izveštaje o civilnim žrtvama, jer nisam siguran da su oni istiniti.“

Grupa za praæenje ljudskih prava, Hjuman Rajts Voè, izrazila je zabrinutost zbog opasnosti kojima su izložene žene i deca stranih talibanskih boraca, koji su se zatekli iza linija fronta tokom borbi. Od avganistanskih anti-talibanskih snaga, SAD i medjunarodne zajednice, zatraženo je da omoguæe bezbedan izlazak tih civila iz podruèja ukojim se vode borbe. Hjuman Rajts Voè kaže da, po medjunarodnom humanitarnom pravu, civili imaju pravo na zaštitu, bez obzira na to šta su njihovi muževi i oèevi možda uèinili. U medjuvremenu, Sekretar za odbranu, Donald Ramsfeld, izjavljuje da æe SAD uèiniti sve što je moguæe da izbegnu udare po civilima èak i u sluèaju da amerièke snage rizikuju živote kako bi isporuèile humanitarnu pomoæ Avganistancima.

On, medjutim, napominje i to da SAD shvataju bol zbog gubitka nedužnih života, jer je to ono isto što su Amerikanci osetili zbog pogibije svojih sugradjana 11. septembra u teroristièkim napadima na Svetski trgovinski centar i Pentagon.

XS
SM
MD
LG