Linkovi

Amerièki sekretar za pravosudje o terorizmu - 2001-12-06


Sekretar za pravosudje Dzon Aškroft je veæ nedeljama pod udarom kritike pobornika gradjanskih prava koji veruju da je otišao predaleko u svojoj domaæoj kampanji protiv ljudi osumnjièenih za terorizam. No, Aškroft je juèe neposredno uzvratio na tu tvrdnju pred senatskim pravosudnim odborom. Držeæi u ruci primerak priruènika za obuku terorista al-Kaide , Aškroft je predoèio èlanovima senatskog pravosudnog odbora da njegov prvi prioritet i dalje ostaje zaštita amerièkih gradjana od novih teroristièkih napada:

“Teroristièki operativci se infiltriraju u naše zajednice, kuju zavere, planiraju, èekaju da ubiju opet. Oni uživaju u beneficijama našeg slobodnog društva èak i dok su privrženi njegovom uništenju. “

Kritièki raspoložene demokrate na Kapitol hilu izrazile su niz zabrinutosti zbog domaæih antiteroristrièkih mera-od pritvaranja stotina stranih državljana do odluke predsednika Buša da se strancima optuženima za terorizam sudi pred amerièkim vojnim sudovima. Prema reèima predsednika senatskog pravosudnog odbora demokrate Patrika Lejhija:

”Ustavu nije potrebna zaštita kada su njegove garantije popularne. Potrebna mu je,medjutim, naša zaštita kada nas dogadjaji dovedu u iskušenje , kao ovaj jedini put, da ga prekoraèimo.“

No, èak je i senator Lejhi priznao da bi sudjenje stranim drzavljanima pred vojnim tribunalom moglo biti u nekim sluèajevima ispravno. Lejhi i njegove kolege demokrate se zalažu za dalje konsultacije sa Bušovom administracijom o tom pitanju da bi se osiguralo da prava onih koji bi mogli biti suoèeni sa vojnim tribunalom budu zaštiæena. Kako je ukazao senator Edvard Kenedi,demokrata iz Masaèusetsa:

“Istorija je pokazala da su vojni sudovi efikasni. Ali, pokazala je tadje da su bili zloupotrebljeni i ovog puta želimo da postupimo ispravno.“

Sekertar za pravosudje Aškorft je nastojao u svom odgovoru da uveri zakonodavce da æe svaki sudski proces pred vojnim tribunalima biti obavljen na celovit i pravedan naèin. Aškroft je takodje preodoèio da æe samo oni koji su optuženi za ratne zloèine biti izvedene pred vojni tribunal:

“Prema pravima i obièajima rata, èlanovi al-Kaide su nezakoniti ratnici. Oni nisu oružane snage ni jedne države. Ne nose oružje otvoreno kao normalni vojnici, nego su nezakoniti ratnici jer operišu tajno i vrše dela kojima se krše prava i obièaji rata. “

Aškroft je takodje branio juèe na Kapitol hilu svoju odluku da ne objavi imena preko šest stotina ljudi pritvorenih od teroristrièkih napada 11. septembra. Aškroft je je takodje ukazao da æe potvrditi da su svi koji su još u pritvoru imali pristup advokatima. Prekujèe, koalicija gradjanskih prava i arapsko-amerièke grupe su podnele tužbu federalnom sudu sa zahtevom da prinudi Sekretarijat za pravosudje da objavi informacije o svima koji su u pritvoru.

XS
SM
MD
LG