Linkovi

Kako kompanije ispituju raspoloženje mušterija i osoblja - 2001-11-30


Kompanija ”Opinions Incorporated“ posluje na premisi da gledišta mušterija i službenika predstavljaju važnu meru uspeha jedne organizacije. Ta kompanija dizajnira i sprovodi specifièno skrojene ankete koje odgovaraju potrebama razlièitih organizacija. Majk Lusi je predsednik te, jedanaest godina stare kompanije, koju je osnovao njegov otac:

”Radimo ankete o gledištima mušterija i službenika, od sastavljanja upitnika sve do obrade rezultata i planiranja akcija za buduænost. Specijalizovani smo za razvoj upitnika i procesovanje podataka, kao i sastavljanje konaènog izveštaja.“

Majk Lusi kaže da njegovi klijenti variraju od privatnih biznisa do kompanija koje pripadaju grupi od 100 najuspešnijih, koje operišu na globalnoj bazi. Amerièki Crveni krst, zatim kompanija ”Union Pacific“ i hoteli ”Hajat“ su medju njima. Kompanija ”Opinions Incorporated“ nudi ankete na 18 jezika. Ona upošljava specijaliste u oblastima menadžmenta pojedinih projekata, istraživanja, komunikacija i naravno statistièke obrade. Majk Strubi je statistièar koji pomaže u sastavljanju upitnika. On kaže da su njegova prva dva pitanja klijentima: šta je svrha ankete i ko æe odgovarati na upitnik:

”Moja uloga je da pokušam da odredim broj pitanja za datu anketu, na osnovu onoga što žele da saznaju iz nje, kao i optimalan broj anketiranih kako bismo imali pouzdane rezultate.“

Majk Strubi kaže da sve ankete imaju doredjeni procenat greške. Kada klijent kaže koliko pouzdanu anketu želi, njeni sastavljaèi uz pomoæ standardnih statistièkih formula odredjuju koliko bi ljudi trebalo anketirati. Predsednik kompanije Majk Lusi kaže da broj pitanja varira:

”Obièno preporuèujemo 48 pitanja, jer ako je njihov broj veæi pažnja anketiranih poèinje da opada.“

Majk Lusi kaže da su kompanije oduvek bile zainteresovane za mišljenje svojih mušterija. Ali neke kompanije, u kojima je priliv i odliv zaposlenih veliki, zainteresovane su i za mišljenje svojih službenika. Statistièar Majk Strubi kaže:

”Kada kompanije poènu da smanjuju radnu snagu, one postaju sve više zainteresovane za zaštitu ljudskog kapitala kojim raspolažu pa èine dve stvari: pažljivije biraju koga æe da zaposle i posebno se trude da zadrže dobre radnike. Za svaku kompaniju je veoma skupo da upošljava novu radnu snagu na mestu onih koji su otišli, a najbolji naèin da se sazna da li zaposleni planiraju da odu je sprovodjenje ankete, kako bi se utvrdilo unapred da li je na pomolu neki problem o kome bi trebalo povesti raèuna.“

Majk Strubi kaže da menadžeri imaju tendenciju da misle da su zaposleni zainteresovani samo za kompanzaciju, iako samostalnost na poslu i oseæanje zaposlenih da imaju udela u odlukama o radu, mogu biti vazniji za zadovoljstvo na radnom mestu. Kompanija ”Opinions Incorporated“ osigurava da upitnici za zaposlene pokriju i tu oblast. Kevin Barford, direktor prodajnog sektora kompanije ”Opinions Incorporated,“ kaže da je kranji razlog što mnoge kompanije sprovode ankete želja da se nadmaši konkurencija:

”To je sredstvo da se sazna šta je na umu njihovih mušterija i službenika kako bi bili pro-aktivni i obezbedili programe koji æe navesti zaposlene da ostanu u kompaniji. Isto se odnosi i na mušterije.“ Neke kompanije sprovode redovne godišnje ankete i imaju sopstvena anketna odeljenja. Druge više vole da angažuju neku neutralnu firmu, poput kompanije ”Opinions Incorporated.“ Njen predsednik Majk Lusi kaže da njegova kompanija sprovodi ono što propoveda, odnosno da i sama redovno anketira i svoje mušetrije i svoje osoblje.

XS
SM
MD
LG