Linkovi

Konferencija o buduænosti Avganistana - 2001-11-29


Predstavnik Ujedinjenih nacija Ahmad Favzi je rekao novinarima da su se èetiri grupacije, ukljuèujuæi dominantni Severni savez, dogovorile o potrebi osnivanja prelazne administracije i prelaznog zakonodavnog saveta. Favzi je rekao da razgovori o osetljivim pitanjima u vezi sa podelom vlasti napreduju. On je dodao da je sada u toku razgovor o tome koje liènosti bi trebalo da udju u savet i administraciju. Ali, kako je rekao, razgovor još nije završen:

”U svim grupama je postignut dogovor o potrebi osnivanja prelazne administracije koja bi preuzela vlast u Kabulu. Skoro svi su se složili po pitanju obima uèešæa svake od grupa. Skoro svi. Ali, još uvek nismo završili. Postoji dogovor i o potrebi bezbednosti, ali se još uvek razgovara o tome kako to postiæi.“

Tri grupe koje predstavljaju Avganistance van zemlje žele medjunarodno vojno prisustvo u Avganistanu koje bi osiguravalo bezbednost od potencijalnih protivnika, pristalica Severnog saveza, kao i strano humanitarno osoblje kada strana pomoæ poène da u veæoj meri pristiže u zemlju. Severni savez se protivio takvim snagama, govoreæi da u zemlji veæ vlada mir i bezbednost, posle pada Talibana. Ali Junus Kanuni, šef delegacije Severnog saveza, je uz pomoæ prevodioca rekao novinarima da bi njegova grupa mogla da pristane na medjunarodne snage u okviru jednog sveobuhvatnog mirovnog plana:

Kada prelazni mehanizam u Avganistanu bude uspostavljen, ako prisustvo medjunarodnih mirovnih snaga bude potrebno i neophodno, mi æemo pristati na to i neæemo se protiviti, rekao je Kanuni. Ali prelazni mehanizam o kome je on govorio neæe biti uspostavljen za manje od tri do šest meseci, i tek pošto veliko veæe plemenskih starešina bude imenovalo prelazni savet i administraciju koji bi zamenili prelazni savet i administraciju za koje æe, kako se Ujedinjene nacije nadaju, biti imenovani na kraju ove konferencije. Predstavnik Ujedinjenih nacija Ahmad Favzi je rekao da na ovom sastanku možda neæe doæi do dogovora o medjunarodnim snagama. Ali on je izneo uverenje da æe delegati ipak moæi da se u naredna dva dana dogovore o pojedinostima prelazne vlade. Veæ to æe znaèiti da je konferencija u Bonu bila uspešna, rekao je on:

”Pokušavamo da postignemo šta možemo, kada možemo i sa kime možemo. Ako budemo uspeli da postignemo dogovor o lokalnoj administraciji u Kabulu, u roku od sledeæih 24 do 48 sati, to æe veæ biti uspeh. Razgovori bi tada mogli da se prekinu i nastave negde drugde, radi rada na ostalim nerešenim pitanjima.“

Predstavnik Severnog saveza Junus Kanuni je takodje rekao kako veruje da bi dogovor o prelaznoj vladi mogao da bude postignut do subote.

XS
SM
MD
LG