Linkovi

Kolin Pauel o poboljšanju odnosa sa Rusijom - 2001-10-26


Vladimir Putin je bio prvi svetski lider koji je samo nekoliko minuta nakon prošlomeseènih teroristièkih napada pozvao amerièkog predsednika. Od tada je ruska vlada preduzela niz pro-zapadnih koraka koji su naveli državnog sekretara Pauela da u veoma pozitivnom tonu govori o, kako je to nazvao, kraju post-hladnoratovskog perioda: ”Videli smo da je Rusija poslednjih šest nedelja radila ono što je pre šest godina bilo nezamislivo, iako je to bilo dugo nakon raspada Sovjetskog Saveza. Mi sada saraðujemo sa Rusijom kako bismo iskoristili prednosti novih moguænosti.“

Pauel je juèe u Kongresu izjavio da tu spada i mekši stav Moskve u odnosu na dugogodišnje protivljenje proširenju Natoa, pitanje koje je Pauel pokrenuo prilikom razgovora sa ruskim ministrom inostranih poslova Igorom Ivanovom, kao dokaz da Moskva sada uviða da njena buduænost leži na Zapadu: ”Kao što sam i njemu želeo da kažem, znate da smo pre èetiri godine primili u èlanstvo tri zemlje sa kojima sada imate bolje odnose no što ste ih imali dok su bile èlanice Varšavskog pakta.“

Moskva je takoðe nagovestila spremnost da prihvati novi strateški okvir koji bi omoguæio Sjedinjenim Državama da poènu da postavljaju sistem protivraketne odbrane bez kršenja dugogodišnjeg sporazuma o antibalistièkim raketama. Amerièki državni sekretar je u Kongresu takoðe rekao da šest nedelja nakon teroristièkih napada, veruje da kampanja predvoðena Sjedinjenim Državama dobija na intenzitetu. Sve zemlje, osim tri ili èetiri, rekao je Pauel, pristupile su koaliciji protiv terorizma.

XS
SM
MD
LG