Linkovi

Majami - zdravstvo -Antraks - 2001-10-25


Dopisnik Glasa Amerike, Majkl Bouman izveštava sa Floride, gde se crni prišt pojavio pre tri nedelje. U toj državi zdravstvene službe se bore sa naglim poveæanjem broja zahteva za preglede i analize.

Mnogi amerikanci kažu da su zabrinuti zbog antraksa i moguænosti da se zaraze putem pošte. U Majamiju, Džo Vlijams, koji rukovodi jednom izvozno uvoznom kompanijom tvrdi, da je osoblje preduzelo mere koje bi bile teško zamislive pre samo nekoliko nedelja: "Obezbedili smo za naše radnike koji sortiraju poštu gumene rukavice, zaštitne maske i plastiène kese."

Medicinski zvaniènici kažu da je opreznost opravdana, ali naglašavaju da treba praviti razliku izmedju razumne zabrinutosti i bespotrebne panike. Od poèetka antraks afere Južnofloridske jedinice za opasne materijale i lokalne zdravstene ustanove, odgovaraju na hiljade poziva stanovnika koji ih obaveštavaju o sumnjivim paketima i drugim incidentima. Ogromna veæina predmeta koji se testiraju su negativni na antraks.

Direktor odeljenja za zdravlje, u okrugu Majami-Dejd, Džim Džejms, kaže da su laboratorijski radnici preoptereæeni: "Službe za opasne materijale ne mogu da se priviknu da odgovaraju na 150 do 200 poziva na dan. Moramo da radimo sedam dana nedeljno 24 sata. Jednostavno, ne može se postiæi obrada svih uzorka dovoljno brzo ..."

Doktor Džejms dodaje da zalihe uzoraka koji pristižu postaju toliko velike, da su zakašnjenja u testiranju porasla sa nekoliko sati na nekoliko dana.No bez obzira na sve, doktor je zadovoljan onim što je do sada uradjeno: "Smatram da je sve što se dešava ovde na Floridi divan primer akcije državnog zdravstvenog sistema. Na sreæu nije bilo previše zaraženih. Ali kada pogledate na vreme koje je prošlo od prvobitnog incidenta do laboratorijske potvrde i zdravstevenog odgovora stanovništva, smatram da je postignuto - izvanredno. No, ne smatram da je situacija prošla bez greške..."

Greška koju primeæuje dr Džejms je u nedostatku saradnje izmedju saveznih, državnih i lokalnih zvaniènika u davanju osonovnih informacija o antraksu javnosti, jer u takvim trenucima Amerika treba da govori jednoglasno...

DŽEJMS: "Koju smo važnu lekciju nauèili? Iz moje perspektive, to je znaèaj komunikacije, obraæanja javnosti i davanje pravog, jasnog obaveštenja. Sve što se dogadja u vezi sa zarazom može biti znatno ublaženo ako se stanovništvo obrazuje i to je ono što treba da poboljšamo."

Dr Džejms insistira na tome da zdravstveni sistem aktivno uèestvuje u antraks aferi. No kako tvrdi, trenutna zaraženost crnim prištom je relativno mala, kako ukazuju podaci, jer je praktièno u pitanju desetak ljudi u nekoliko gradova. On tvrdi da æe pravi test biti u sluèaju druge vrste biološke pretnje, ako bi bilo zaraženo na hiljade ili desetine hiljada ljudi, pa možda èak i više, širom regiona.

XS
SM
MD
LG