Linkovi

O terorizmu sa deèijim psiholozima - 2001-10-25


Dopisnik Glasa Amerike Majk O Saliven izveštava o savetima eksperata za deèiji razvoj koje su ponudli na nedavno održanom skupu u Nortridžu, u Kaliforniji.

Strašne slike terorizma u Njujorku prenete su preko televizijskih ekrana u domove gradiæa Nortridža, predgrajda Los Andjelelsa. Od 11. septembra deca pitaju da li slièan incident može da se dogodi i u tom delu Amerike. Eksperti kažu da najmladji pokazuju ralièite psihološke simptome, od problema sa spavanjem do straha od odvajanja od roditelja.

Psiholog Skot Plunket je sve to veæ video. 1995. on je radio u centru za savetovanje, koji se nalazio odmah pored federalne zgrade Murrah, u Oklahoma Sitiju. Èuo je i osetio eksploziju koja je odnela živote 168 muškaraca, žena i dece... Kasnije je bio u situaciji da pomaže stanovnicima grada u suoèavanju sa traumama. Danas Plunket živi i radi mnogo dalje od mesta nedavne tragedije. U Nortridž-u predaje psihologiju porodiènih odnosa na Univerzitetu države Kalifornije i ponovo uoèava sliène reakcije straha i nesigurnposti kod mladih.

PLUNKET: "Èak su i studenti sa koledža dolazili po savet. Jedna od najèešæih žalbi je da ne mogu da spavaju kako treba ili da ako i mogu, sanjaju da im se dogadja nešto nad èime nemaju nikakvu konorlu, da su bespomoæni. Smatram da je to indikacija toga kako se mnogi ljudi oseæaju zbog toga što nemaju kontrolu nad terorizmom koji se odigrao."

Stanovnici Nortridža su se suoèili sa sliènim posledicama 1994. kada je snažan zemljotres pogodio to podruèje ubivši 57 ljudi. Na nedavnom forumu psigologa i eksperata, ponudjeni su isti saveti koji su i tada dati roditeljima. Carol Kelly dekan univerzitretske katedre za deèiji i adolescentski razvoj kaže: "Postoji mnogo varijaniti i nema formule, ali ono što treba da uradite je da slušate svoju decu vrlo pažljivo i obraæate pažnju na ono što kažu i kako reaguju. Ne dozvolite im da gledaju televiziju iz sata u sat, ako im pak dopustite, pratite program sa njima i razgovarajte o onome što gledate. Ne sakrivajte istinu, ali im recite da æete uèiniti sve kako bi ih zaštitili."

Eksperti za deèiji razvoj kažu da ponavljanje slika udaranja aviona u zgrade može da ima štetne efekte na decu, a nove vesti o pojavi antraksa koji je stigao putem pošte, podižu nivo straha kod adolescenata. Psiholog Di Šepard Luk kaže da je važno da roditelji ne reaguju prenagljeno, i da raspravu o dogadjajima podele sa mališanima.

LUK: "Kao prvo, najvažnije je održati okruženje u kome se deca nalaze koliko je god normalnije moguæe. Drugo, treba biti nežniji, obazriviji i strpljiviji sa mališanima u ovim vremenima. I treæe, treba pomoæi deci da shvate šta se dogodilo jer smatram da je razložno razmišljanje roditelja vrlo važno."

Psiholozi kažu da roditelji treba da odgovaraju na deèija pitanja na nivou odgovarajuæem za njihove godine. Èak i ozbiljne teme o terorizmu i konfliktu mogu da se objasne jednostavnim reèima. Eksperti smatraju da decu treba ohrabriti da izraze oseæanja na konkretne naèine, na primer sakupljanjem dobrovoljnih priloga za pomoæ žrtvama terorizma.

Specijalista za deèiji razvoj, Dejvid Vejkfild, kaže da deo negativnih reakcija prouzrokovanih teroristièkim incidentima predstavlja sumnja u Arape i muslimane, koje ponekad mladi izražavaju mnogo otvorenije nego odrasli. Psiholozi smatraju da roditelji treba da koriste takve komentare kao priliku za razgovor o toleranciji i poštovanju drugih kultura.

vejkfild: "Roditelji i nastavnici treba da iskoriste trenutak, kada dete kaže nešto što lièi ili predstavlja predrasudu, da razgovaraju o tome, kako bi dete poèelo da razmišlja o tim stavovima. To je èesto trenutak kada mališani traže savet od drugih sa namerom da forimraju sosptveno mišljenje."

Eksperti za deèiji razvoj kažu da medju djacima u lokalnim školama ima mnogo emigranata, od kojih su neki iz ratom razjedinjenih zemlja. Oni smatraju da je posebno važno da roditelji i nastavnici uliju sigurnost i tim mališanima, ali i onima koji su doživali traumatiène dogadjaje poput davnašnjeg zemljotresa u Nortridžu.

XS
SM
MD
LG