Linkovi

Dobrotvorne aktivnosti posle teroristièkih napada - 2001-10-10


U malim amerièkim gradovima na raskrsnicama stoje vatrogasci koji od prolaznih vozaèa prikupljaju priloge za pomoæ porodicama nastradalih vatrogasaca u Njujorku. S druge strane, amerièke zvezde prireðuju dobrotvorne koncerte, pozorišne komade i filmske predstave na kojima se prikupljaju milioni dolara pomoæi. Najveæe amerièke dobrotvorne organizacije su izvestile da su im kase pune. Predstavnica Amerièkog crvenog krsta, Debora Goldberg kaže da ta organizacija namerava da polovinu prikupljenih sredstava, odnosno 100 miliona dolara, direktno dodeli porodicama nastradalih u napadima: “Te æe porodice dobiti novcane priloge da bi mogli da namire rate za otplatu kredita za kuæu, ili platili kiriju, za troškove pogreba, prevoz i slièno. Zato što je reè o tragediji bez presedana i toliko porodica ostalo bez svog hranioca, Crveni krst je odluèio da im pomogne na sasvim novi naèin”.

Amerikanci svih uzrasta daju priloge, jer žele da na taj naèin iskažu svoj gnev i oèaj, kaže Devora Goldberg: “Amerièke korporacije dodeljuju jedan , tri, pet, deset miliona dolara. Deca prodaju limunadu i zaradu prilažu Crvenom krstu. Jedna organizacija u Virdžiniji koja je želi da pomogne Crvenom krstu za decu je organizovala akciju pranja autmobila koja se zove “pranje Amerike” – odnosno pranje bola naneto Sjedinjenim Državama.

U teroristièkim napadima u Njujorku poginulo 26 i bez posla ostalo 1800 èistaèa Svetskog trgovinskog centra. Majk Fišman iz Sindikata radnika-èistaèe kaže da æe sindikalne donacije i prilozi kompanija olakšati finansijske teškoæe nezaposlenih 1800 èistaèa: “Postigli smo sporazum pomoæu kojeg æe nezaposlenima biti obezbeðeno šestomeseèno zdrastveno osiguranje i meseèna meseèna nadoknada na otprilike istom nivou na kojem su im bile plate. I kada budu otvorena nova radna mesta, prioritet æe imati radnici Svetskog trgovinskog centra”.

Fišmen kaže da je sva ta pomoæ moguæa zahvaljujuæi velikim prilivom dobrotvornih sredstava i dobroj volji tradicionalnih suparnika, poslodavaca i radnika. Po reèima Fišmena, velikodušnost i saoseæanje su najefikasniji odgovor na akt mržnje i zla.

XS
SM
MD
LG