Linkovi

Jugoslavija podržala napade - 2001-10-08


Povodom juèerašnje akcije protiv teroristièkih centara u Avganistanu, kao odgovora na teroristièke napade na Sjedinjene Amerièke Države 11. septembra, jugoslovensko ministarstvo za inostrane poslove ponovilo je èvrstu podršku meðunarodnoj koaliciji za borbu protiv terorizma. Jugoslavija smatra da odluèna borba protiv meðunarodnog terorizma nema alternativu, ali da ne sme da bude uperena protiv bilo kog naroda ili religije, saopštilo je jugoslovensko Ministarstvo za inostrane poslove. U politièkim reagovanjima istièe se da je akcija protiv teroristièkih centara u Avganistanu oèekivana i da je poèetak dugotrajne borbe protiv terorizma.

Predsednik Veæa graðana Savezne skupštine Dragoljub Miæunoviæ smatra važnim što je amerièka vojna akcija u Avganistanu usmerena protiv vojnih ciljeva i terorista, a ne protiv islamskog sveta. Nadam se da æe svako ko na bilo koji naèin ugrozi ljudske živote biti osuðen i tretiran kao terorista i to treba da bude pouka svima, rekao je Miæunoviæ. Srpski ministar unutrašnjih poslova Dušan Mihajloviæ ocenio je da amerièki napadi na Avganistan predstavljaju samo poèetak dugotrajne i teške, ali odluène borbe protiv terorizma. A savezni ministar unutrašnjih poslova Zoran Živkoviæ tim kaže da bi bilo dobro da u borbi protiv terorizma budu kažnjeni pravi inspiratori i izvoðaèi teroristièkog akta u Njujorku i Vašingtonu. Srpski ministar pravde Vladan Batiæ izjavio je da je bilo krajnje vreme da se teroristima stane na put. Bilo bi dobro da talibanske vlasti shvate da se ne mogu poigravati sa èitavim svetom i da moraju da se povinuju zahtevima da izruèe onoga ko je bio inspirator i organizator najveæeg teroristièkog akta u istoriji, rekao je Batiæ.

Predsednik Politièkog saveta Demokratske stranke Srbije Aleksandar Popoviæ izrazio je nadu da se napad na Avganistan neæe pretvoriti u sukob sa islamom. Mislim da su potezi poput odlaska amerièkog predsednika Džordža Buša u džamiju i primetna suzdržanost Sjedinjenih Amerièkih Država do sada u svakom sluèaju pozitivni potezi, rekao je Popoviæ.

Potpredsednik Vlade Srbije Nebojša Èoviæ smatra da je obaveza svake zemlje da se ukljuèi u koaliciju protiv svetskog zla, kakav je terorizam i dodao da to nije rat protiv neke vere ili nacije, veæ rat protiv onih koji predstavljaju zlo 21. veka.

Ministarstvo inostranih poslova Crne Gore ocenilo je da vojna akcija Sjedinjenih Amerièkih Država u Avganistanu predstavlja svojevrstan akt samoodbrane i poèetak opšte, sveobuhvatne i dugoroène kampanje usmerene ka zaustavljanju, razbijanju i onemoguæavanju meðunarodnog terorizma. Ministarstvo istièe da se Crna Gora pridružuje opštoj akciji protiv terorizma, zbog èega æe ostvariti kontinuiranu i tesnu saradnju sa Ujedinjenim nacijama, SAD, Evropskom unijom, svim državama u regionu i meðunarodnim institucijama u borbi protiv terorizma.

XS
SM
MD
LG