Linkovi

Amerièki sekretar za odbranu putuje na Bliski istok i u Aziju - 2001-10-03


Gospodin Ramsfeld je izjavio da æe posetiti Egipat, Oman, Sudijsku Arabiju i Uzbekistan, a da æe njegova poseta tim zemljama biti usmerena na kampanju protiv terorizma koju predvode Sjedinjene Države. Ramsfeld je izveštaèima u Pentagonu izrazio oèekivanje da æe se vratiti do subote ili nedelje, dodajuæi da æe, pored visokih funkcionera pomenutih zemalja, nastojati da se sretne i sa nekim od amerièkih vojnika.

Ramsfeld je izneo malo detalja o svrsi svog putovanja, osim što je rekao da je ono delimièno motivisano visokim nivoom aktivnosti amerièkih snaga u tim delovima sveta. Jedno od pitanja upuæeno sekretaru za odbranu bilo je u vezi sa posetom Uzbekistanu, koji se smatra moguæom polaznom taèkom za antiteroristièke akcije u susednom Avganistanu.

”Nisam se nikada susreo sa tamošnjim rukovodstvom,“ rekao je Donald Ramsfeld, ”pa mi se èini da bi, s obzirom na njihov geografski položaj i situaciju, bilo korisno da se sa njima sretnem licem u lice.“

Amerièki vojni planeri su se usredsredili na Avganistan jer se u njemu krije osumnjièeni teroristièki vodja Osama bin Laden, za koga se smatra da je isplanirao prošlomeseène teroristièke napade na Njujork i Vašington.

Predstavnica Pentagona Viktorija Klark je izjavila da amerièke snage nastavljaju da zauzimaju položaje u okviru priprema za operaciju ”Trajna sloboda,“ kako je nazvana amerièka antiteroristièka vojna akcija. Ona je prenela izveštaèima da je u podruèju Persijskog zaliva razmešteno oko 30 hiljada vojnika, oko 350 ratnih aviona i dve pomorske borbene grupe koje predvode nosaèi aviona. Pored toga, Pentagon kaže da je još 2 hiljade i 200 rezervista pozvano u aktivnu službu, èime je ukupan broj aktiviranih poveæan na više od 22 hiljade. Rezervisti rade na èuvanju bezbednosti i drugim zadacima.

Predstavnica Pentagona je takodje potvrdila da se u Pentagonu intenzivno razradjuju planovi za obezbedjivanje humanitarne pomoæi narodu Avganistana, što se smatra jednim od kljuènih elemenata vojnih operacija. Predstavnica Viktorija Klark je izjavila da se time podvlaèi amerièka poruka da takva operacija nije usmerena protiv avganistanskog naroda veæ protiv terorista i onih koji ih podržavaju. Izvori u Pentagonu kažu da je jedna od opcija o kojima se razmišlja dostavljanje pomoæi padobranima onim Avganistancia koji su izbegli iz podruèja koja su pod kontrolom Talibana.

XS
SM
MD
LG